Intencje mszalne

Intencje Mszy św. 19.09. – 26.09.2021.

Niedziela 19.09.

Godz. 8.00 + Aleksander i Maria Falandysz.

Godz. 8.00 + Katarzyna i Józef Chudy, Zbigniew Cudziło, Ludwikę i zm. dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące (of. córek).

Godz. 9.30 + Danuta Frąc w 15r. śm.

Godz. 9.30 O zdrowie i Boże bł. dla syna, córki, męża i całej rodziny.

Godz. 11.00 + Antoni K. w 9 r. Śm.

Godz. 11.00 + Katarzyna i Michał, Stanisława i Michał, Maria, Dorota i zm. z rodz. Pintal.

Godz. 17.00 + Dorota Torba, Edward i zm. z rodz. Kusiów i Szałęgów.

Poniedziałek 20.09.

Godz.17.30 + Maria Dubiel /of. Koleżanek i Kolegów syna Krzysztofa/.

Godz.18.00 + Ks. Kan. Lech Kutera /of. KŻR z Kamioinki Górnej/.

Godz.18.00 + Janusz Kasprzyk.

Wtorek 21.09. Św. Mateusza Ap.

Godz.17.30 + Ks. Lech Kutera /of. GOK Krzeszów/.

Godz.18.00 + Janina Dul (30 r.śm.) + Teresa Taras /of. Bożeny z rodz./.

Godz.18.00 + Ryszard Taras /of. Ireny i Kazimierza z rodz./.

Środa 22.09.

Godz.17.30 + Antonina Świta /of. KŻR/.

Godz.18.00 + Antonina Świta /of. rodz. Łoś i Żołopa/.

Czwartek 23.09.

Godz.17.30 + Marek Kopacz.

Godz.18.00 + Weronika i Andrzej Jonik.

Godz.18.00 + Marcin Skiba (30 dzień po śm.).

Piątek 24.09.

Godz.17.30 + Antonina Świta /UG Krzeszów/.

Godz.17,30 + Jan Pudełkiewicz.

Godz.18.00 + Maria Dubiel.

Godz.18.00 + Zdzisław Wałek.

Sobota 25.09.

Godz. 17.30 + ks. Lech Kutera /of. USC Krzeszów/.

Godz. 18.00 + Bronisława (1 r.śm.) ++ Jaśkowskich ++ Łokajów.

Godz. 18.00 + Wiesław Winogrodzki /of. SP Krzeszów/.

Niedziela 26.09.

Godz. 8.00 Dziękczynno-bł. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dalszą opiekę, Boże bł dla członkiń z KŻR z Krzeszowa Górnego.

Godz. 8.00 + Jan Bełżek (13 r.ś) jego rodziców ++ Młynarskich ++Bełżków +Józef i Agnieszka Misiak.

Godz. 9.30 + Henryk +Józef +Katarzyna Łoś.

Godz. 9.30 + Kazimierz Siek +Eugeniusz Małek ++Oleszków ++Sieków.

Godz. 11.00 + Jan Mołdoch (7 r.śm.) /of. rodz./.

Godz. 11.00 + Ryszard Kowal +Katarzyna +Michał.

Godz. 17.00 + Dziękczynna o opiekę MB Boże bł. dla mieszkańsców z Kol. Kamionka.

Godz. 17.00 Dziękczynno-bł. z okazji urodzin Ks. Proboszcza z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki kapłanów na dalsze lata posługi kapłańskiej /of. ministrantów i ich rodziców/.

 

Niedziela 12.09.

Godz. 8.00 + Jerzy Jędruszko ++ Nowackich ++Jędruszków.

Godz. 8.00 + Wiesław Bigos w 2 r. śm. (of. żony z dziećmi).

Godz. 9.30 + Witold Kątnik.

Godz. 9.30 Do MB Ostrobramskiej o zdrowie i Boże błogosł. dla wnóków i całej rodziny.

Godz. 11.00 + Wiesław Winogrodzki (of. Wójta gminy Krzeszów).

Godz. 11.00 + Aniela Kozdra 1r. śm. (of. córki z rodz.)

Godz. 13.00Odpust Komanowa Góra (+ Janina i Wincenty Nowakowscy, Marek Ciryt, Aniela i Jan Nowakowscy, Rozalia Gorczyca.

Godz. 13.00 + Barbara Łokaj.

Godz. 17.00 + Honorata Jóźwik ++Jóźwików ++Grupów (of. siostry Helyny z rodz.).

Poniedziałek 13.09.

Godz.17.30 + Maja Krupa .

Godz.17.30+Janusz Staronieski ( of. Firma Fakro).

Godz.18.00 + Ks. Kan. Lech Kutera (of. Gmina Krzeszów)..

Godz.18.00 +Jadwiga Fedec.

Wtorek 14.09. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego .

Godz.17.30 + Łucja Taras.

Godz.17.30 + Jan Gielara w 30dz. po śm.

Godz.18.00 + Wiesław Winogrodzki (of. Ministranci i rodzice.)

Godz.18.00 + Roman Demidowski.

Środa 15.09. NMP Bolesnej-wsp.

Godz.17.30+ Władysława Łoś i Czesław (of. Halina).

Godz.18.00+ Ks. Lech Kutera ( of. Wójt Gminy Krzeszów).

Godz.18.00 Dziękczynna w 48 r. ur. Agnieszki z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień.

Czwartek 16.09. św. Męczenników Korneliusza, pap i Cypriana, bp-wsp.

Godz.17.30 + Ks. Lech Kutera ( of. od rodz. Podolszynki Plebańskiej).

Godz.18.00 + Łoś Władysława ( of. Henryk z rodz.)

Godz.18.00 Dziękczynna ( of. Pielgrzymów pieszej Pielgrzymki do Leżanska).

Piątek 17.09.

Godz.17.30 + Małgorzata Gontarz.

Godz.18.00 + Władysława Łoś ( of. Anna i Piotr Garbacz z rodz.)

Godz.18.00 + Jan Garbacz, Apolonia, Stefan, Katarzyna i Michał oraz zm.z rodz.

Sobota 18.09. Św. Stanisław Kostka – święto.

Godz. 14.00 ślub Klaudia Waliłko – Rafał Świątek.

Godz. 15.00 ślub Ewelina Torba – Marek Mazurkiewicz.

Godz. 17.30 + ks. Lech Kutera (of. KŻR Kamionka Góran).

Godz. 18.00 + Zbigniew Bąk.

Niedziela 19.09.

Godz. 8.00 + Aleksander i Maria Falandyrz.

Godz. 8.00 + Katarzyna i Józef Chudy, Zbigniew Cudziło, Ludwikę i zm. dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące (of. córek).

Godz. 9.30 + Danuta Frąc w 15r. śm.

Godz. 9.30 O zdrowie i Boże bł. dla syna, córki, męża i całej rodziny.

Godz. 11.00 + Antoni K. w 9 r. śm.

Godz. 11.00 + Katarzyna i Michał, Stanisława i Michał, Maria, Dorota i zm. z rodz. Pintal.

Godz. 17.00 + Dorota Torba, Edward i zm. z rodz. Kusiów i Szałęgów.

 

 

Intencje Mszy św. 5.09. – 12.09.2021.

Niedziela 5.09.

Godz. 8.00 + Marian w 18r. śm, Anna, Michał z rodz Leniów, Ryczków, Termenów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 8.00 + ks. kan. Lech Kutera (of. Krystyna Demidowska z rodz.).

Godz. 9.30 – Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Janina Włodarek, Antoni, Agata.

Godz. 11.00 + Stanisław Brzyski w 5r. śm. (of. żony z dziećmi).

Godz. 17.00 + Janina Szałaj w 11r. śm., Józef i zm. z rodz. Szałajów i Dmytrysznów.

Poniedziałek 6.09.

Godz.17.30 + Janusz Staroniewski (6 r.ś) /of. żony z dziećmi/

Godz.18.00 + Wiesław Winogrodzki /of. od znajomych i przyjaciół/

Godz.18.00 + ks. Kan. Lech Kutera /of. ZGK Krzeszów/

Wtorek 7.09. Msza św. na cmentarzu parafialnym.

Godz.18.00 + Za wszystkich zmarłych Parafian oraz spoczywających na naszym cmentarzu.

Godz.18.00 + Maria Wołoszyn (30 dzień po śm.).

Środa 8.09. Święto Narodzenia NMP – Odpust Parafialny.

Godz.8.00 + Wławdysława Łoś (of. chrześnicy).

Godz.8.00 + Broniosław /of. synowej/

Godz.12.00 Za Parafian i Gości.

Godz.12.00 + Leonard Igras (3 r.śm.), rodzice Agnieszka i Tomasz, rodzeństwo Karolina, Józefa, Władysława oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz.12.00 + Jan Torba (1 r.śm.) /of. żony z synem/

Godz.17.00 + Katarzyna i Józef Łokaj.

Godz.17.00 + ks. Kan. Lech Kutera /of. rodz. z Krzeszowa Dolnego/

Czwartek 9.09.

Godz.17.30 + Wiesław Winogrodzki /of. od rodziców i dzieci drużyny Orlików KS Rotunda Krzeszów/

Godz. 17.30 + Ks. Kan. Lech Kutera /of. od Stowarzyszenia „Rotunda”/

Godz.18.00 + Jan Kusz, Franciszek Sęk /of. kolegi Ryszarda/

Godz.18.00 + Monika Krupa (30 dzień po śm.).

Piątek 10.09.

Godz.17.30 + Władysława Łoś /of. córki Doroty z rodz./

Godz.17.30 + Ks. Kan. Lech Kutera /of. KŻR z Kamionki Dolnej i Osiedla Krzeszów/

Godz.18.00 + Kazimierz Łoś.

Godz.18.00 + Roman Kowal (30 dzień po śm.).

Sobota 11.09.

Godz. 13.30 ślub Sarzyńska Paulina – Tarnawski Krystian

Godz. 15.00 ślub Aleksandra Tutka – Rafał Dworniczak

Godz. 16.00 ślub Rorat Artur – Szpyt-Rorat Agnieszka

Godz. 17.30 + Władysława Łoś /of. wnuczki Emili z rodz./

Godz. 18.00 + Mieczysław Torba.

Niedziela 12.09.

Godz. 8.00 + Jerzy Jędruszko ++ Nowackich ++Jędruszków

Godz. 8.00 + Wiesław Bigos (2 r.ś) /of. żony z dziećmi/

Godz. 9.30 – Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Wiesław Winogrodzki /of. Wójta gminy Krzeszów/

Godz. 11.00 + Aniela Kozdra (1 r.śm.) /of. córki z rodz./

Godz. 13.00 – Odpust Komanowa Góra (+ Janina i Wincenty Nowakowscy, +Marek Ciryt, Aniela i Jan Nowakowscy, Rozalia Gorczyca.

Godz. 13.00 + Barbara Łokaj.

Godz. 17.00 + Honorata Jóźwik ++Jóźwików ++Grupów /of. siostry Helyny z rodz./

Intencje Mszy św. 29.08 – 5.09.2021.

Niedziela 29.08.

Godz. 8.00 + Bronisława i Bronisław Torba.

Godz. 8.00 + Janina Igras, Feliks, Stanisław, Eugeniusz i zm. z rodz.

Godz. 9.30 – Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Antonina, Stefan (of. rodz. Szałaj).

Godz. 17.00 + Maria i Jan oraz zm. z rodz. Ryczków i Bednarzów.

Poniedziałek 30.08.

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz (of. Lucjan z rodz.).

Godz.18.00 + Ryszard Kowal.

Wtorek 31.08.

Godz.17.30 + Julia Dąbrowska (of. Mariola i Kazimierz Kłapeć).

Godz.18.00 + Maria Dubiel (of. Wojciech Bigos z rodz.).

Godz. 18.00 + Helena, Feliks Goch, Maria i Józef Goch.

Środa 1.09.

Godz.17.30 + Wławdysława Łoś (of. Syn).

Godz.18.00 + Antonina Świta (of. Teofila z rodz.).

Godz. 18.00 +Franciszek Ryczko w 21r. śm, Kazimiera, Henryk.

Czwartek 2.09.

Godz.17.30 + Julia Dąbrowska (of. Władysława Kłapeć i rodz. Derylak).

Godz.18.00 + Janina Gumiela (of. córki).

Godz. 18.00 + Jan Sadło.

Piątek 3.09. wsp – św. Grzegorza pap. d.K.

Godz. 16.30 – Jasiennik Stary.

Godz.17.30 + Julia Dąbrowska (of. Stanisław Sokal z żoną).

Godz.18.00 + Julia i Andrzej oraz bliscy zmarli.

Godz.18.00 + Danuta Garbacz .

Sobota 4.09.

Godz 14.00 ślub – Gabryś Dawid i Darmobit Magdalena.

Godz 17.30 + Julia Dąbrowska (of. rodz. Pyć).

Godz 18.00 + Janina Gumiela (of. syn).

Godz 18.00 + Edward Paruch.

Niedziela 5.09.

Godz. 8.00 + Marian w 18r.śm, Anna, Michał z rodz Leniów, Ryczków, Termenów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 8.00 + ks. kan. Lech Kutera (of. Krystyna Demidowska z rodz.)

Godz. 9.30 – Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Janina Włodarek, Antoni, Agata

Godz. 11.00 + Stanisław Brzyski w 5r. śm. (of. żona z dziećmi).

Godz. 17.00 + Janina Szałaj w 11r. śm., Józef i zm. z rodz. Szałajów i Dmytrysznów.

Intencje Mszy św. 22.08 – 29.08.2021.

Niedziela 22.08.

Godz. 8.00 + Julianna 9r.śm.i zm.z rodz.Jednaczów,Golców i Bazanów.

Godz. 8.00 + Teofila, Mieczysław oraz zm. z rodz. Król.

Godz. 11.00 + Czesław Świta w 7 r. śm.

Godz. 11.00 + Zefira w 4 r.śm. i Stanisław Cudziło 29 r.śm.

Godz. 14.00 Dożynki Gminne (Gminy Potok Górny) – Jasiennik Stary.

Godz. 17.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonego Sebastiana.

Poniedziałek 23.08.

Godz.17.30 + Marek Kopacz.

Godz.18.00 + Julia Dąbrowska ( of. Dorota Kołodziej z rodziną).

Wtorek 24.08. Św. Bartłomieja Ap. – święto.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Golec).

Godz.18.00 + Michał Dyjak, Władysława i Andrzej Kołpa i zm. z rodz.

Środa 25.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Paruch z Stalowej Woli).

Godz.18.00 + Zdzisław Wałek.

Czwartek 26.08. Uroczystość NMP Częstochowskiej.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Mirek i Lucyna).

Godz.18.00 + Julia Dąbrowska (of. Sebastian z żoną).

Piątek 27.08. Św. Moniki – wsp.

Godz.17.30 + Jan Skubal (of. żona i córki z rodz.).

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Waliłko z Naklika).

Godz.18.00 + Józef w rocz. śm., Kazimiera (of. syn z rodz.).

Sobota 28.08. Św. Augustyna, bp dK – wsp.

Godz. 17.30 + Jan Pudałkiewicz (of. od Maria Łepko).

Godz. 18.00 + Julia Dąbrowska (of. rodz. Wołowiec).

Godz. 18.00 + Jan Gielara (of. Stanisław Demidowski z Krakowa).

Niedziela 29.08.

Godz. 8.00 + Bronisława i Bronisław Torba.

Godz. 8.00 + Janina Igras, Feliks, Stanisław, Eugeniusz i zm. z rodz.

Godz. 9.30 – Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Antonina, Stefan (of. rodz. Szałaj).

Godz. 17.00 + Maria i Jan oraz zm. z rodz. Ryczków i Bednarzów.

Intencje Mszy św. 15.08 – 22.08.2021.

Niedziela 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Godz.8.00 + Jan i Stanisława Kopacz, Marek, Wanda, Bronisław i zm. z rodz. Kopacz i Tupaj.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz.11.00 + Janina Orzeł i zm. Julian.

Komanowa Góra /Godz.15.00 + Edward, Marianna i Jan, Katarzyna i Antoni, Blanka.

Godz. 17.00 + Eudokia, Michał, Ryszard, Pola i zm. z rodz.

Poniedziałek 16.08.

Godz.17.30 + Kazimiera Jonik (of. od rodz.Szewczyków).

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz (of.od Danuty i Józefa Olko.)

Godz.18.00 + Łucja Taras.

Wtorek 17.08. św. Jacka.

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz (of. od Celiny i Piotra z rodz.)

Godz.18.00 + Małgorzata Gontarz.

Środa 18.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. od Stanisława Olko z rodz. )

Godz.18.00 + Kazimiera Jonik.

Czwartek 19.08.

Godz.17.30 + Zbigniew Bąk.

Godz.18.00 + Danuta Garbacz.

Godz.18.00 Dziękczynna w 49 rocznicę ślubu Teresy i Mieczysława z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętrzej na dalsze lata pożycia małżeńskiego oraz potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.

Piątek 20.08. św. Bernarda

Godz.17.30 + Jan Józefko.

Godz.18.00 + Julia Dąbrowska (of. od córki Barbary z rodz.).

Godz.18.00 + Janina Kasprzyk.

Sobota 21.08. św. Piusa

Ślub:

-Godz.14.00 Andrzej Brzyski – Bernadeta Matuszko.

-Godz.15.00 Gabriela Czarny-Konieczny Łukasz.

-Godz.16.00 Piotr Bednarz-Romina Muhaxhevi

-Godz.17.00 Garbacz Tomasz-Markowska Barbara.

-Godz. 18.00 + Jan Pudałkiewicz (of. od Mirosław Olko).

-Godz. 18.00 +Julia Dąbrowska (of. od współpracownicy z firmy z Rudnika).

Niedziela 22.08.

Godz. 8.00 + Julianna 9r.śm.i zm.z rodz.Jednaczów,Golców i Bazanów.

Godz. 8.00+Teofila, Mieczysław oraz zm.z rodz. Król

Godz. 11.00 + Czesław Świta w 7 r. śm.

Godz. 11.00 + Zefira w 4 r.śm. i Stanisław Cudziło 29 r.śm.

Godz. 14.00 Dożynki Gminne – Jasiennik Stary.

Godz. 17.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonego Sebastiana.

Intencje Mszy św. 08.08 – 15.08.2021.

Niedziela 08.08.

Godz. 8.00 + Bronisław Kopacz, Stanisława i Jan, Anna i Jan oraz zm. z rodz. Kopaczów i Paconiów.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 Dziękczynna z okazji 20 -lecia KS Rotunda Krzeszów.

Godz. 17.00 Dziękczynna za sakrament chrztu świętego oraz o Boże błogosł. dla wnuczek.

Poniedziałek 09.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. syna z rodz.)

Godz.18.00 + Maria Wołoszy.

Wtorek 10.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Ireneusz i Wanda)

Godz.18.00 + Mieczysław Torba.

Środa 11.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Marmol).

Godz.18.00 + Dziękczynna za otrzymane łaski w 93r. ur. Matyldy z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Najświętszej Marii Panny.

Czwartek 12.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Serafinów i Szafranów).

Godz.18.00 + Kazimierz Łój.

Piątek 13.08.

Godz.17.30 + Jan Pud ełkiewicz (of. koleżanki Dominiki z rodz.).

Godz.18.00 + Jadwiga Fedec.

Sobota 14.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. rodz. Sieniawskich).

Godz.18.00 + Roman Demidowski.

Niedziela 15.08.

Godz.8.00 + Jan i Stanisława Kopacz, Marek, Wanda, Bronisław i zm. z rodz. Kopacz i Tupaj.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz.11.00 + Janina Orzeł i zm. Julian.

Komanowa Góra /Godz.15.00 + Edward, Marianna i Jan, Katarzyna i Antoni, Blanka.

Godz. 17.00 + Eudokia, Michał, Ryszard, Pola i zm. z rodz.

Intencje Mszy św. 01.08. – 08.08.2021.

Niedziela 01.08

Godz. 8.00 + Tadeusz i zm. z rodz. Cielców, Bełżków, Żołopów i Żołędziów.

Godz. 9.30 Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Anna i Edmund, Jan Włodarski, Edwira, Mieczysław Jaśkowiak.

Godz. 17.00 + Helena Otachel, Janina Hasiak i zm. z rodz. Otachel i Hasiak.

Poniedziałek 02.08.

Godz.17.30 + Stefania Kowal, Stanisław Kowal i zm. z rodz. Masłowskich oraz Jacek Nagłowski.

Godz.18.00 + Helena Bigos.

Wtorek 03.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Maria z rodz.).

Godz.18.00 + Danuta Garbacz w 30-y dzień po śm.

Środa 04.08.

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Anna z rodz.).

Godz.18.00 + Stefania Kowal (of. rodz. Błaszczak).

Godz.18.00 + Edward Paruch.

Czwartek 05.08.

Godz.17.30 + Berbara Łokaj.

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz (of. od koleżanek Beaty).

Godz.18.00 + Jan Sadło.

Piątek 06.08.

Godz.16.30 + Jasiennik Stary.

Godz.18.00 + Dziękczynna w 15r. ślubu Katarzyny i Jason z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze pożycie małżeńskie.

Godz.18.00 + Stefania Kowal (of. Jan Nadzieja i rodz. Masłowscy).

Sobota 07.08.

Godz. 9.00 + Jan Pudełkiewicz (of. córka z rodz.).

Godz. 14.00 Ślub / Klaudia Pajura i Sławomir Michalczewski.

Godz. 15.00 Ślub / Anna Smolak i Bartłomiej Oleszak.

Godz. 18.00 + Karolina Dziewa w 2r. śm., Jan, Stefania i Feliks.

Niedziela 08.08.

Godz. 8.00 + Bronisław Kopacz, Jan i Stanisława, Anna i Jan oraz zm. z rodz. Kopacz i Pacoń.

Godz. 9.30 Jasiennik Stary.

Godz. 11.00 + Roman w 30r. śm.

Godz. 15.00 Ślub / Iwona Łuszczak i Krystian Dołęski.

Godz. 17.00 + Stefania Kowal (of. Małgorzata z rodz.).

Intencje Mszy św. 25.07. – 01.08.2021.

Niedziela 25.07

Godz. 8.00 + Marek w 1r. śm. (of. żona z synami).

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Jan Golec w 14r. śm. (of. żona z rodz.).

Godz. 14.00 Ślub / Szczębara Kamil – Monika Sołek.

Godz. 15.00 Ślub / Babij Marcin – Ewa Grzebieniak.

Godz. 17.00 Za parafian.

Poniedziałek 26.07.

Godz.17.30 +Krystyna Dechnik (of. rodz. Tutków).

Godz.18.00 + Zdzisław Wałek w 30dz. po śm.

Godz. 18.00 + Zofia Świta w 5r. śm., Michał, Katarzyna, Henryk Ryczko, Józefa Hasiak.

Wtorek 27.07.

Godz.17.30 + Krystyna Dechnik, Czesław.

Godz.18.00 + Patrycja Deryło (of. Paulina).

Środa 28.07.

Godz.17.30 + Krystyna Dechnik, Czesław (of. Anna Klekacz).

Godz.18.00 + Kazimierz Żołopa w 14r. śm. (of. córka z rodz.).

Czwartek 29.07

Godz.17.30 + Zdzisław Łazorko (of. koleżanek z pracy).

Godz.18.00 + Jan Pudełkiewicz( of. Beata Pawęzka).

Piątek 30.07

Godz.17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Eugeniusz z rodz.).

Godz.18.00 + Ryszard Kowal w 30dz. po śm.

Godz. 18.00 + Stefania Kowal (of. rodz. Mareckich).

Sobota 31.07

Godz. 14.00 Ślub / Żelazko Tomasz i Brzuchnalska Anna.

Godz. 17.30 + Jan Pudełkiewicz (of. Danuta z rodz.).

Godz. 18.00 + Dziękczynna z okazji ur. Krystiana o Boże błogosł. i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Patryka i Miłosza.

Godz. 18.00 Dziękczynna za przeżyte 90 lat z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

Niedziela 01.08.

Godz. 8.00 + Tadeusz i zm. z rodz. Cielców, Bełżków, Żołopów i Żołędziów.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Anna i Edmund, Jan Włodarski, Edwira, Mieczysław Jaśkowiak.

Godz. 17.00 + Helena Otachel, Janina Hasiak i zm. z rodz. Otachel i Hasiak.

Intencje Mszy św. 18.07. – 25.07.2021.

Niedziela 18.07

Godz. 8.00 + Czesława Partyka.

Godz. 8.00 + Władysława Styrc 15 rocz śm. Józefa, Roman, Katarzyna, Kazimierz, Helena, Bronisław.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Krystyna Gontarz 5 rocz. śm. (of od dzieci).

Godz.11.00 + Ryszard Kowal (of. żona z dzićmi).

Godz.15.00 + Komanowa Góra + ks. Lech Kutera i ks. Stanisław Kolano (of. od koła różańcowego z Krzeszowa Dolnego).

Godz. 17.00 + Roman w 30 r. śm. (of. od rodz.)

Poniedziałek 19.07.

Godz.17.30 +Zbigniew Bąk.

Godz.18.00 + Małgorzata Gontarz w 30 dz. po śm.

Wtorek 20.07.

Godz.17.30 + Jan Józefko.

Godz.18.00 + Czesław, Ilona.

Środa 21.07.

Godz.17.30 + Helena Bigos (of. ZGK Krzeszów).

Godz.18.00 + Janusz Kasprzyk.

Czwartek 22.07

Godz.17.30 + Zdzisław Łazorko ( of. koleżanek z pracy).

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. rodz. Tutków).

Piątek 23.07

Godz.17.30 + Krystyna Dechnik (Natalia i Piotr Pawęzka).

Godz.18.00 + Marek Kopacz.

Sobota 24.07

Godz. 17.30 + Helena Bigos (of. od pracowników „Auto West”).

Godz. 18.00 + Zdzisław Łazorko (of. Andrzej z rodz.).

Niedziela 25.07

Godz. 8.00 + Marek w 1r. śm. (of. żona z synami).

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Jan Golec w 14r. śm. (of. żona z rodz.).

Godz. 14.00 Ślub / Szczębara Kamil – Monika Sołek.

Godz. 15.00 Ślub / Babij Marcin – Ewa Grzebieniak.

Godz. 17.00 Za parafian.

Intencje Mszy św. 11.07. – 18.07.2021.

Niedziela 11.04

Godz. 8.00 + Władysława Łos (of. Maria z dziecmi i wnukami).

Godz. 9.30 Jasiennik +Zwolak.

Godz. 9.30 Jasiennik +Anna, Stanisław, Edward, Dominik, Marian, Roman i zm. z rodz. Jednacz i Deryło.

Godz. 11.00 + Karolina, Mikołaj, Marian oraz zm. z rodz. Łój i Kasprzyk.

Godz. 17.00 Za parafian.

Poniedziałek 12.07.

Godz.17.30 + Stanisława Kwapień (of. syn Krzysztof z rodz.).

Godz.18.00 + Kazimierz Łój

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. rodz. Malców).

Wtorek 13.07.

Godz.17.30 + Stanisława Kwapień (of. rodz. Błaszczaków).

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. wnuk Łukasza).

Godz.18.00 + Łucja Taras 30 dz. po śm.

Środa 14.07.

Godz.17.30 +Roman Demidowski.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Maria i Krzysztof Igras).

Godz.18.00 + Krystyna Dechnik (of. chrześnicy Danuty).

Czwartek 15.07

Godz.17.30 +Maja Krupa.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Leokadia Koguc z córką i zięciem).

Godz.18.00 + Julia 2 rocz. śm i zm. Jan Szafran.

Piątek 16.07

Godz. 15.00 Ślub.

Godz. 17.30 + Jadwiga Fedec 30 dz. po śm.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. rodz. Igrasów i Soroków).

Godz.18.00 + Krystyna Dechnik (of. Agnieszka z rodz.).

Sobota 17.07

Godz. 17.30 + Krystyna Dechnik (of. rodz. Nalepów).

Godz. 18.00 + Mariusz Dymidowski 2 rocz. śm (of. rodzina).

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. rodz. Bigosów i Małków).

Niedziela 18.07

Godz. 8.00 + Czesława Partyka.

Godz. 8.00 + Władysława Styrc 15 rocz śm. Józefa, Roman, Katarzyna, Kazimierz, Helena, Bronisław.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Krystyna Gontarz 5 rocz. śm. (of od dzieci).

Godz.11.00 + Ryszard Kowal (of. żona z dzićmi).

Godz.15.00 + Komanowa Góra + ks. Lech Kutera i ks. Stanisław Kolano (of. od koła różańcowego z Krzeszowa Dolnego).

Godz. 17.00 Za parafian.

Intencje Mszy św. 04.07. – 11.07.2021.

Niedziela 4.07.

Godz. 8.00 + Zofia i zm. z rodz. Golców, Dyjaków, Waliłków, Pokorów.

Godz. 9.30 Jasiennik. Dziękczynna za 40 lat pracy i wytrwałość w trudach życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

Godz. 11.00 + Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Mari i Mariana z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze pożycie małżeńskie oraz obdarza łaską zdrowia.

Godz. 17.00 Za parafian.

Poniedziałek 05.07.

Godz.17.30 + Helena Bigos (of. rodz. Wojtasiów).

Godz.18.00 + Jan Szczębara (of. Irena i Krzysztof Żyła z rodz.).

Godz.18.00 + Barbara Łokaj.

Wtorek 06.07.

Godz.17.30 + Edward Paruch 30 dz. po śm.

Godz.17.30 + Jan Świersz 46 r. śm. (of. Leszek i Ryszard Świerszcz).

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. rodz. Kołpów).

Godz.18.00 + Jan Szczębara (of. Janina i Stanisław Wodowiak z rodziną).

Środa 07.07.

Godz.17.30 + Jan Świerszcz w 110 rocznicę urodziny (Leszek i Ryszard Świerszcz).

Godz.17.30 Z okazji urodzin Patryka o Boże błogosławięnstwo i potrzebne łaski…

Godz.18.00 + Helena Bios (of. Józefa Bigos wraz z wnuczkami).

Godz.18.00 + Stanisława Kwapień (of. Zarzą i współpracownicy OPIFEX Krzeszów).

Czwartek 08.07

Godz.17.30 O łaskę zdrowia dla męża Franciszka.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Klubu Złoty Wiek z Biłgoraja).

Godz.18.00 + Stanisława Kwapień (of. Zarządz i współpracownicy OPIFEX Krzeszów).

Piątek 09.07

Godz. 18.00 + Zofia Świta w 5 r. śm. (of. rodziny).

Godz. 18.00 + Stanisława Kwapień (of. rodz. Sarzyńców).

Sobota 10.07

Godz. 15.00 Ślub ?

Godz. 17.00 Ślub – Szulkowski Jakub i Bazan Anna.

Godz. 18.00 + Mieczysław Torba (of. Krystyna z rodziną).

Godz. 18.00 + Sanisława Kwapień (of. Krystyna z rodziną).

Godz. 18.30 + Helena Bigos (of. rodz. Skotnickich).

Niedziela 11.07

Godz. 8.00 + Władysława Łos (of. Maria z dziecmi i wnukami).

Godz. 9.30 Jasiennik +Zwolak.

Godz. 9.30 Jasiennik +Anna, Stanisław, Edward, Dominik, Marian, Roman i zm. z rodz. Jednacz i Deryło.

Godz. 11.00 + Karolina, Mikołaj, Marian oraz zm. z rodz. Łój i Kasprzyk.

Godz. 17.00 Za parafian.

Intencje Mszy św. 27.06. – 4.07.2021.

Niedziela 27.06.

Godz. 8.00 + greg. Julia Tutka

Godz. 8.00 + Julian, Janina, Waldemar, zm. z rodz. Harasiuków, Pintalów, Sęków.

Godz. 9.30 Jasiennik. + Marianna Struk ( of. Józef i Krystyna).

Godz. 9.30 Jasiennik. + Aniela i Andrzej Bartyna.

Godz. 11.00 + Helena Kargol w 8 r. śm., Stanisław w 18 r. śm. oraz zmarłych Marię, Jana Tutka, Stanisława i Leon Kargol.

Godz. 17.00 Msza św. na cmentarzu parafialnym za wszystkich zmarłych.

Poniedziałek 28.06

Godz.18.00 + greg.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. wnuczka Mirosława z rodz.).

Wtorek 29.06. Uroczystość św. Piotra i Pawła – odpust parafialny.

Godz.8.00 + Hetnerskich, Rozalię Głogowską, Jaśkowski, którzy zgineli w Majdanku.

Godz.8.00 + Lucjan Koguc ( of. od rodz. Kuś, Żywko, Wdowiak).

Godz.12.00 + Helena Bigos ( of. wnuk Andrzej z żoną).

Godz.12.00 Za parafian.

Godz.17.00 + greg.

Środa 30.06.

Godz.17.30 + greg. (zakończenie).

Godz.17.30 + Helena Bigos (of. rodz. Pydów).

Godz.18.00 + Stanisław Krupa.

Godz.18.00 + Krystyna Getler.

Czwartek 1.07.

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. Irena z rodz.).

Piątek 2.07.

Godz. 16.30 + Marianna Struk (of. wnuczki Natali i Alicji z rodz.).

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Irena Pudek).

Godz. 18.00 + Jan Szczębara (of. Robert i Janina Szczębara).

Sobota 3.07. – święto Tomasza Apostoła

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. od rodz. Gałków).

Godz. 18.00 + Jan Szczębara (of. Janina Tadeusz Markut z rodz.).

Niedziela 4.07.

Godz. 8.00 + Zofia i zm. z rodz. Golców, Dyjaków, Waliłków, Pokorów.

Godz. 9.30 Jasiennik. Dziękczynna za 40 lat pracy i wytrwałość w trudach życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

Godz. 11.00 + Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Mari i Mariana z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz łaskę zdrowia.

Godz. 17.00 Za parafian

Intencje Mszy św. 20.06. – 27.06.2021.

Niedziela 20.06.

Godz. 8.00 + greg. Julia Tutka.

Godz. 8.00 Dziękczynna w 46r. pożycia małżeńskie Adama i Aliny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Godz.9.30 Jasiennik:

  1. + Maria Czarna, Marianna Żurek.

  2. + Marianna i Jan Struk, Ludwik Bronisław i Teofil.

Godz. 11.00 + Jan Józefko.

Godz. 11.00 + Katarzyna i Józef, Jan, zm. z rdz. Żołędziów, Bełżków, Golców i Żołopów.

Godz.15 Komanowa Góra + Ewa,Aleksander, Franciszek, Maria, Władysław, Stefania i Józef oraz zm. z rodz. Sieczków.

Godz. 15 Ślub Pawęzka – Mielniczuk.

Godz. 17.00 + Krystyna i Bernard, Jan Chrapko(of. Córka z rodz.).

Poniedziałek 21.06

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Ludwika Kasperek (of. Chudy Andrzej).

Godz.18.00 + Janusz Kasprzyk.

Wtorek 22.06.

Godz.18.00 + greg.

Godz.18.00 + Helena Bigos ( of. Piotr z rodziną).

Środa 23.06.

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Marek Kopacz.

Godz.18.00 + Karol, Franciszek, Zygmunt Gorczyca.

Czwartek 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Godz. 1 n7.30 + greg.

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. Magda z rodz.).

Godz. 18.00 + Hieronim 18 r., Rozalia, Jan, Tadeusz, Krzysztofa, Zbigniew, Anna, Ludwik, Aniela, Antonina i zm. z rodz. Fusiarzów, Mazurków, Ćwikłów, Bigosów i Wołoszynów.

Piątek 25.06.

Godz.17.30 + greg.

Godz.17.30 + Genowefa.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. od rodz. Brzyskich).

Godz. 18.00 Msza Święta dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego.

Sobota 26.06.

Godz. 15.00 Ślub: Kiepas – Walinko.

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. od Czesławy z rodz.).

Godz. 18.00 + greg.

Niedziela 27.06.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 8.00 + Julian, Janina, Waldemar, zm. z rodz. Harasiuków, Pintalów, Sęków.

Godz. 9.30 Jasiennik. + Marianna Struk ( of. Józef i Krystyna).

Godz. 11.00 + Helena Kargol w 8 r. śm., Stanisław w 18 r. śm. oraz zmarłych Marię, Jana Tutka, Stanisława i Leon Kargol.

Godz. 17.00 Msza św. na cmentarzu parafialnym za wszystkich zmarłych.

Intencje Mszy św. 13.06. – 20.06.2021.

Niedziela Radiowa” 13.06.

Godz. 8.00 + Julia Tutka – greg.

Godz. 8.00 + ks. Lech Kutera (of. Koła Różańcowego z Krzeszowa Górnego).

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Dziękczynna w 35r. ślubu Katarzyna i Tadeusz o Boże błogosł. i potrzebne łaski również dla dzieci i wnuków.

Godz. 11.00 + Czesław w 12r. śm. Jan, Karolina.

Godz. 17.00 + Maja Krupa.

Poniedziałek 14.06. wsp. bł. Michała Kozala, bp m.

Godz.17.30 + Roman Demidowski.

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. pracowników Urzędu Gminy).

Godz.18.00 + Helena Bigos(of. Jadwiga i Henryk Styrc.

Wtorek 15.06.

Godz.17.30 + greg.

Godz.17.30 + Emil Klekacz.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of.pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej).

Godz.18.00 + Eugeniusz w 1r. śm. oraz zm. ks. L. Kutera i ks. S. Kolano.

Środa 16.06.

Godz.17.30 + Ludwika Kasperek (of. Zygmunt).

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Leokadia).

Godz.18.00 + Janusz Kasprzyk(of. Rodz. Szyszków i Kruków).

Godz. 19.00 Poświęcenie pól – Podolszynka Plebańska.

Czwartek 17.06. wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Godz. 17.30 + Ludwika Kasperek (of. Czesław).

Godz. 17.30 + greg.

Godz. 18.00 + Helena Bigos (of. Jadwiga z rodz.).

Godz. 18.00 + Lucyna w 3r. śm. (of. Paulina).

Piątek 18.06.

Godz.17.30 + Ludwika Kasperek (of. Alina z rodz.).

Godz.17.30 + gerg.

Godz.18.00 + Helena Bigos (of. Maria z rodz.).

Godz.18.00 + Genowefa.

Godz. 19.00 Poświęcenie pól-Kamionka Kolonia koło Dolnej i Pododlszynka Ordy.

Sobota 19.06.

Godz. 17.30 + Agnieszka i Bronisław Łokaj w rocz. śm.

Godz. 17.30 + Zbigniew Bąk.

Godz. 18.00 + greg.

Godz. 18.00 + Ludwika Kasperek (of. Danuta z rodz.).

Niedziela 20.06.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 8.00 + Dziękczynna w 46r. pożycia małżeńskiego Aliny i Adama.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Jan Józefko.

Godz. 11.00 + Katarzynai Józef, Jan i zm. z rodz. Żołędziów, Bełżków, Golców i Żołopów.

Godz. 15.00 Komanowa Góra + Ewa, Aleksander, Franciszek, Maria, Władysław, Stefan, Józef (of. rodz. Sieczków).

Godz. 17.00 + Krystyna i Bernard Jan Chrabko (of. córka z rodz.).

Intencje Mszy św. 06.06. – 13.06.2021.

Niedziela 06.06.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 8.00 + 1r. śm. Teofili i Stanisław Termena, Leszek oraz zm. Tomasz i Katarzyna Paruch.

Godz.9.30 Jasiennik:

  1. + Józef Jaśkowski w 34r. śm., Józefa Jaśkowska w 18 m. po śm.

  2. + Jan Pawęzka w rocz. śm. za zm. siostry, brata i rodziców.

Godz. 11.00 + Marian, Edward.

Godz. 11.00 Dziękczynna w 5 r. ślubu Jadwigi i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie małżeńskie.

Godz. 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo i opiekę Bożą na dalsze lata dla całej rodziny.

Poniedziałek 07.06.

Godz.17.30 + Jan Demidowski w 2r. śm.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. SPZOZ Stalowa Wola).

Godz.18.00 + Julia Tutka – greg.

Godz. 19.00 Poświęcenie pól w Krzeszowie ( koło państwa Pudełkiewicz).

Wtorek 08.06. Wsp.- Św. Jadwigi Królowej.

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska.

Środa 09.06.

Godz.17.30 + Bronisława Torba.

Godz.18.00 + greg.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. pracowników działu gospodarczego SPZOZ Stalowa Wola).

Czwartek 10.06. Oktawa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Godz. 17.30 + Mieczysław Torba w 30dz. po śm.

Godz. 17.30 + Marianna Struk.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. Stowarzyszenie Rotunda).

Godz. 18.00 + greg.

Piątek 11.06. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Godz.17.30 + Kazimierz Łój.

Godz.17.30 + Maria Kusz.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Gontarz).

Godz.18.00 + greg.

Godz. 19.00 Poświęcenie pól- Kamionka Średnia (początek przy krzyżu).

Sobota 12.06. Wsp.- Niepokalanego Serca NMP.

Godz. 17.30 + Genowefa Kotuła.

Godz. 17.30 + Helena Bigos (of. Marek z rodz.)

Godz. 18.00 + greg.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. chrześniak Józef i rodz. Igras i Kwiatkowski).

Niedziela Radiowa” 13.06.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 8.00 + ks. Lech Kutera (of. Koła Różańcowego z Krzeszowa Górnego).

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Dziękczynna w 35r. ślubu Katarzyna i Tadeusz o Boże błogosł. i potrzebne łaski również dla dzieci i wnuków.

Godz. 11.00 + Czesław w 12r. śm. Jan, Karolina.

Godz. 17.00 + Maja Krupa.

Intencje Mszy św. 30.05. – 06.06.2021.

Niedziela 30.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Godz. 8.00 + Janina i Michał Brzozowski, zm. z rodziny Kołpów
i Kazaneckiech.

Godz. 8.00 + Julia i Andrzej oraz bliskich zmarłych.

Godz. 9.30 Jasiennik:

1. + Antoni Waliłko w 1 rocznicę śm.

2. – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuka Adriana Kiepas w I r. urodzin.

Godz. 11.00 + Wiesław Winogrodzki (of. Stowarzyszenie ROTUNDA).

Godz. 11.00 + Kazimiera w 30 r. śmierci, Jan Sarnikowski w 15 r. śmierci oraz Janina, Stanisław, Jan i Bolesław of. córka z rodziną.

Godz. 17.00 + Janina, Julian, Maria i zm. z rodziny.

Poniedziałek 31.05. Święto Nawiedzenia NMP

Godz.17.30 O zdrowie i Boże błogosł. dla Hani i Szymona (of. dziadkowie).

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Mokrzyckich).

Godz.18.00 + Jan Szczębara (of. Teresa z rodzizną).

Wtorek 01.06.

Godz.17.00 + Julia Tutka -gregorianka.

Godz.17.30 + Helena Bigos.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska.

Środa 02.06.

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. Prezes i pracownicy Zakładu Gosp.Kom.).

Czwartek 03.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Godz. 8.00 + Jan Sadło.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 10.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Oleksak).

Godz. 10.00 Za Parafian.

Pierwszy piątek 04.06.

Godz.17.30 + greg.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Szkutnik).

Godz.18.00 + Stanisław Gancarz i zm. z rodz. Ryczków i Szulców.

Pierwsza sobota 05.06.

Godz. 14.00 Ślub: Sieczka – Zagaja.

Godz. 17.30 + greg.

Godz. 17.30 + Dorota Sawicka (of. rodz. Dziura).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. Mażena i Krzysztof Oleksak z rodz.).

Godz. 18.00 + Barbara Łokaj w 30-y dzień po śm.

Pierwsza Niedziela miesiąca 06.06.

Godz. 8.00 + greg.

Godz. 8.00 + 1r. śm. Teofili i Stanisław Termena, Leszek oraz zm. Tomasz i Katarzyna Paruch.

Godz.9.30 Jasiennik:

  1. + Józef Jaśkowski w 34r. śm., Józefa Jaśkowska w 18 m. po śm.

  2. + Jan Pawęzka w rocz. śm. za zm. siostry, brata i rodziców.

Godz. 11.00 + Marian, Edward.

Godz. 11.00 Dziękczynna w 5 r. ślubu Jadwigi i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie małżeńskie.

Godz. 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo i opiekę Bożą na dalsze lata dla całej rodziny.

Intencje Mszy św. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
23.05 – 30.05.2021.

Niedziela 23.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Godz. 8.00 + Józef, Aniela Paruch, Jan i Zenon.

Godz. 8.00 + Franciszek Kurzyp w 20 r. śmierci i zm. Anna.

Godz. 9.30 Jasiennik. + Henryk, Katarzyna, Józef Łoś.

Godz. 10.00 dziękczynna z okazji 30 r. ślubu Wandy i Dariusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze pożycie małżeńskie.

Godz. 12.00 Msza św. dziękczynna za dzieci I Komunijne i ich rodziców.

Godz. 17.00 + Ewa i Michał Derylak.

Poniedziałek 24.05 Święto – NMP Matki Kościoła.

Wizytacja Parafii przez ks. Bp Mariusza Leszczyńskiego.

Godz. 8.00 + Marek Kopacz.

Godz. 9.30 Jasiennik- ks. bp Mariusz Leszczyński.

Godz. 11.00 + Bronisława Jaśkowska (of. syn Andrzej z rodziną).

Godz.11.00 + rodziców, zm. z rodzin oraz dr Smątkowski i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Godz.11.00 Za Parafian- ks. bp Mariusz Leszczyński.

Godz. 17.00 + Stanisława i Franciszek oraz ich rodziców, rodzeństwo oraz Maria i Michał Słoma i dusze w czyśccu cierpiące.

Godz.18.00 Msza św. o urodzaje (poświęcenie pól w Kamionce Dolnej).

Wtorek 25.05.

Godz. 17.30 + Aniela Kazanecka (of. nauczyciele i pracownicy SP Krzeszów).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. syn Adam z rodziną).

Środa 26.05.

Godz. 17.30 + Aniela Kazanecka (of. nauczyciele i pracownicy SP Krzeszów).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaskowska (of. wnuków z rodzinami i prawnukami).

Godz. 18.00 + Jan Socha, zm. z rodziny Socha, Gliniak, Potoczny, Czechyra, Deryło i Gorących.

Czwartek 27.05.

Godz. 17.30 + Jan Szczębara (of. Karolina z rodziną).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodzina Węglarz i Makówka).

Godz. 18.00 + Stanisław Gancarz, zm. z rodziny Ryczków i Szulców.

Piątek 28.05.

Godz. 17.30 + Jan Szczębara (of. Leszek z rodziną)

Godz. 18.00 + Stanisław Krupa w 30 dz. po śmierci.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Zwoliński).

Godz. 18.30 Poświęcenie pól (cztery stacje i przejście przez miejscowość Krzeszów Dolny- początek od państwa Jednacz (procesja zakończona wspólną Eucharystią na Komanowej Górze około godz.19.15).

Sobota 29.05.

Godz. 15.00 Ślub (Piróg-Łaszcz)

Godz.17.30 + Jan Szczębara (of. Anna i Dariusz Pawęzka z rodziną)

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodzina Banasiów).

Godz.18.00 z okazji 18-tych urodzin Tomasza z podziękowaniem za dar życia
i otrzymane łaski. Z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej przez całe dorosłe życie (of. siostra, rodzice i dziadkowie.

Niedziela 30.05

Godz. 8.00 + Janina i Michał Brzozowski, zm. z rodziny Kołpów
i Kazaneckiech.

Godz. 8.00 + Julia i Andrzej oraz bliskich zmarłych.

Godz. 9.30 Jasiennik + Antoni Waliłko w 1 rocznicę śm.

– o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuka Adriana Kiepas w I r. urodzin.

Godz. 11.00 + Wiesław Winogrodzki (of. Stowarzyszenie ROTUNDA).

Godz. 11.00 + Kazimiera w 30 r. śmierci, Jan Sarnikowski w 15 r. śmierci oraz Janina, Stanisław, Jan i Bolesław of. córka z rodziną.

Godz. 17.00 + Janina, Julian, Maria i zm. z rodziny.

Intencje Mszy św. VII Niedziela Wielkanocy, 16.05 – 23.05.2021.

Niedziela 16.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Godz. 8.00 + Rozalia i Bronisław i zm. z rodz.

Godz.8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę – of. od Apostolstwa Matki Bożej patronki dobrej śmierci.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Stanisława w 10r. śm. i Franciszek.

Godz. 11.00 + Ryszard w 2r. śm.oraz zm. rodziców w 22r. śm., Rozalia, Jan Kurzanowski, Maria i Jan Kusz oraz zm. księży z naszej parafii.

Godz. 15.00 – Komanowa Góra. + Mieczysław i zm. z rodz. Łazorko, Dziedziców i Termenów.

Godz. 17.00 + Władysława i Andrzej Kołpa, Michał Dyjak i zm. z rodz.

Poniedziałek 17.05.

Godz. 17.30 + Aniela Kazanecka (of. syn Henryk z rodziną).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Igras).

Godz. 18.00 + Szczepan, Katarzyna, Andrzej i zm. z rodz. Skakujów
i Nowakowskich oraz dusze w czyśccu cierpiące.

Wtorek 18.05.

Godz. 17.30 + Aniela Kazanecka (of. wnuków Bogdana, Adama i Iwony).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Golec).

Środa 19.05.

Godz. 17.30 + Zbigniew Bąk

Godz. 18.00 + Bronisława Jaskowska (of. rodz. Ryczko).

Godz. 18.00 za Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz szczęśliwy pobyt za granicą i szczęśliwy powrót do domu (of. rodzice).

Czwartek 20.05.

Godz. 17.30 + Jan Józefko.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. Koło Różańcowe z Kamionki Dolnej).

Godz. 18.00 + Janusz Kasprzyk w 30 dz. po śmierci.

Piątek 21.05.

Godz. 18.00 + Aniela Kazanecka (of. wnuk Norbert z rodziną).

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. rodz. Olszówka ze Stalowej Woli).

Sobota 22.05.

Godz.17.30 + Aniela Kazanecka (of. córka z wnukami)

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska (of. Maria Czop z rodziną).

Godz.18.00 + Janusz Kasprzyk (of. Jarek z rodziną).

Niedziela 23.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Godz. 8.00 + Józef, Aniela Paruch, Jan i Zenon.

Godz. 8.00 + Franciszek Kurzyp w 20 r. śmierci i zm. Anna.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 10.00 dziękczynna z okazji 30 r. ślubu Wandy i Dariusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze pożycie małżeńskie.

Godz. 12.00 Msza św. dziękczynna za dzieci I Komunijne i ich rodziców.

Godz. 17.00 + zm. rodziny Kulik.

Poniedziałek 24.05 Święto – NMP Matki Kościoła – Wizytacja Parafii przez ks. Bp Mariusza Leszczyńskiego.

Godz. 8.00 + Marek Kopacz.

Godz. 9.30 Jasiennik-ks. bp Mariusz Leszczyński.

Godz. 11.00 + Bronisława Jaśkowska (of. syn Andrzej z rodziną).

Godz.11.00 za Parafian- ks. bp Mariusz Leszczyński.

Godz. 17.00 + Stanisława i Franciszek oraz ich rodziców, rodzeństwo oraz Maria i Michał Słoma i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz.18.00 Msza św. o urodzaje. (Poświęcenie pól w miejscowości Kamionka Dolna).

Intencje Mszy św. 09.05 – 16.05.2021.

Niedziela 09.05.

Godz. 8.00 + Anna i Andrzej Szulc.

Godz. 8.00 + Karolina Hasiak w 34 r. śm, Eugeniusz i zm. z rodz.

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 + Stefania 26r. śm., Feliks, Anna i Stanisław.

Godz. 11.00 Z okazji 18-r. urodzin Aleksandry o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Godz. 17.00 + Jan, Maria, Janusz, Marianna z rodziny Cieplechowicz, Barbara Brytan w 20 r.śm.

Poniedziałek 10.05.

Godz. 17.30 + Marta Żak w 10r. śm. (of. syn).

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła (of. Krystyna).

Godz. 18.00 + Lidia i Bolesław Malec.

Godz. 18.00 + Kazimierz Łój w 30dz. po śm.

Wtorek 11.05.

Godz. 17.00 + Józef Ćwikła (of. Zygmunt).

Godz. 17.30 + Maria Kusz.

Godz. 18.00 + Marianna Struk w 30dz. po śm.

Środa 12.05.

Godz. 17.30 + Maja Krupa.

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła (of. Matuśko Janusz i Halina).

Godz. 18.00 + Aniela Kazanecka (of. Bożena z rodziną).

Godz. 18.00 + Genowefa Kotuła w 30dz. po śm.

Czwartek 13.05.

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła (of. rodz. Karczmarczyków i Surdyków).

Godz. 18.00 + Aniela Kazanecka (of. rodz. Bełżek).

Godz. 18.00 + Jan Łazorko, Maria, Edward i Mieczysława, Michał oraz zm. z rodziny.

Piątek 14.05.

Godz. 17.30 + Aniela Kazanecka (of. rodz. Bełzak).

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Andrzej z rodz.).

Godz. 18.00 + Roman Demidowski w 30dz. po śm.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaskowska (of. rodz. Dziurów).

Sobota 15.05.

Godz.17.30 + Emil Klekacz.

Godz.18.00 + Bronisława Jaśkowska(of. pracowników przedszkola).

Godz.18.00 + Antonina Świta.

Niedziela 16.05.

Godz. 8.00 + Rozalia i Bronisław i zm. z rodz.

Godz.8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę – of. od Apostolstwa Matki Bożej patronki dobrej śmierci.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz. 11.00 + Stanisława w 10r. śm. i Franciszek.

Godz. 11.00 + Ryszard w 2r. śm. oraz zm. rodziców w 22r. śm., Rozalia, Jan Kurzanowski, Maria i Jan Kusz oraz zm. księży z naszej parafii.

Godz. 15.00 – Komanowa Góra + Mieczysław i zm. z rodz. Łazorko, Dziedziców i Termenów.

Godz. 17.00 + Władysława i Andrzej Kołpa, Michał Dyjak i zm. z rodz.

Intencje Mszy św. 02.05.-09.05.2021.

Niedziela 02.05.

Godz. 8.00 + Czesław Łoś w 2r. śm. (of. córka Maria z rodziną).

Godz. 8.00 + Piotr i Danuta, zm. z rodz. Cielców, Żołędziów, Bełżków i Żołopów.

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 + Katarzyna Paruch w 1r. śm. (of. syn Bogdan z rodziną).

Godz. 11.00 + Wiesław Bigos (of. syn Łukasz z rodziną).

Godz. 17.00 + Janina w 15r. śm. oraz Wincenty w 1r. śm.

Godz. 17.00 + Zakończenie Mszy św. gregoriańskiej.

Poniedziałek 03.05.

Godz.8.00+Teofila Świta w 13r.śm. Franciszek, Czesław, Władysława, Stefania (of. córka)

Godz.9.30- Jasiennik.+ Zbigniew Jędrzejczyk w 4 r.śm.

Godz. 11.00 + Władysława Łoś.

Godz. 11.00 + Janusz Kasprzak (of od żony z dziećmi).

Godz. 17.00 Przebłagalna do -Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy Narodu Polskiego.

Wtorek 04.05. Św. Florian.

Godz. 17.30 + Patrycja Deryło (of. od rodz. Sieniawskich).

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła (of. od rodz. Jednaczów i Muchów).

Godz. 18.00  Za obecnie czynnych druhów, aby ich patron wyprosił potrzebne łaski i dar Bożego błogosławieństwa w niesieniu pomocy potrzebującym, a dla zm. dar nieba.

Środa 05.05.

Godz. 8.00.+Patrycja Deryło (of. od rodz. Struk z Kulna).

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła (of. od rodz. Iskrzeków i Łuszczaków.)

Godz. 18.00 Wynagradzająca za grzechy w rodzinie.

Czwartek 06.05. Św. Filipa i Jakuba Apostołów.

Godz. 17.30 + Bronisław Leń.

Godz. 17.30 +Józef Ćwikła (of. od Małgorzaty i Doroty).

Godz. 18.00 + Jan Sadło.

Godz. 18.00 + Weronika Pawlos (of. od dzieci.)

Piątek 07.05.

Godz. 8.00.+Patrycja Deryło(of. od sąsiadów Beaty i Ryszarda Tryka).

Godz. 16.00. Jasiennik.

Godz. 18.00 + Józef Ćwikła (of. od Jan Ćwikła).

Godz. 18.00+Bronisława Torba w 30-ty dzień po śm.

Sobota 08.05. Św. Stanisława, Bp m, Głównego Patrona Polski- uroczystość.

Godz. 17.30 + Partycja Daryło (of. od rodz. Waliłko.)

Godz. 17.30 + Józef Ćwikła(of. od siostry Genowefy).

Godz. 18.00 + Michał Golec.(of. od wnuczka.)

Godz. 18.00 + Kasprzyk Janusz (of. od rodziców z rodziną).

Niedziela 09.05.

Godz. 8.00 +

Godz. 8.00 + Karolina Hasiak w 34 r. śm, Eugeniusz i zm. z rodz.

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 + Stefania 26r. śm., Feliks, Anna i Stanisław.

Godz. 11.00 Z okazji 18-r. urodzin Aleksandry o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Godz. 17.00 + Jan, Maria, Janusz, Marianna z rodziny Cieplechowiczów, Barbara Brytan w 20 r. śm.

Intencje Mszy św. 25.04.-02.05.2021.

Niedziela 25.04.

Godz. 8.00 + Greg.

Godz. 8.00 + Jakub Mahoney (of. żona).

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 Dziękczynna w 15 r. ślubu, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej.

Godz.17.00 + Roman Świta w 29 r. śmierci, Jan, Bronisława, Jan, Agnieszka.

Poniedziałek 26.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Bożena i Edward Nowak).

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. Aleksandra Dąbek).

Godz. 18.00 + Greg.

Wtorek 27.04.

Godz. 17.00 + O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Bartka.

Godz. 17.30 + Greg.

Godz. 18.00 + Józef, Kazimiera Bazan, Anna, Tomasz Pytlak, Anna, Leon Sokal, Maria i zm. dziadków z rodz. Paruch.

Środa 28.04.

Godz. 17.00 + Greg.

Godz. 17.30 + Rozalia Paruch.

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. babcia z rodziną).

Czwartek 29.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. rodz. Mucha).

Godz. 17.30 +Józef Ćwikła (of. Bernadeta, Agnieszka i Danuta).

Godz. 18.00 + Weronika Pawlos (of. dzieci).

Godz. 18.00 + Greg.

Piątek 30.04.

Godz. 17.30 + Greg.

Godz. 18.00 + Józef Ćwikła (of. Helena, Franciszek i Danuta).

Godz. 18.00 +Jan w 3r. śm. zm. z rodz. Kasiów i Tudków.

Sobota 01.05.

Godz. 17.30 + Greg.

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. rodz. Nalepa).

Godz. 18.00 + Helena Bigos.

Niedziela 02.05.

Godz. 8.00 + Czesław Łoś w 2r. śm. (of. córka Maria z rodziną).

Godz. 8.00 + Piotr i Danuta, zm. z rodz. Cielców, Żołędziów, Bełżków i Żołopów.

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 + Katarzyna Paruch w 1r. śm. (of. syn Bogdan z rodziną).

Godz. 11.00 + Wiesław Bigos (of. syn Łukasz z rodziną).

Godz. 17.00 + Janina w 15r. śm. oraz Wincenty w 1r. śm.

Godz. 17.00 + Zakończenie Mszy św. gregoriańskiej.

Intencje Mszy św. 18.04.-25.04.2021.

Niedziela 18.04.

Godz. 8.00 + Greg.

Godz. 8.00 +Jacek Nagłowski w 13r. śm.

Godz. 9.30 – (Jasiennik)+ Maria i Jan Kargol, Janina, Władysława, Jan i Salomea.

Godz. 11.00 + Marta Zwolak w 6r. śm.

Godz. 11.00 + Józef w 20r. śm., Karolina, Józef zm. z rodz. Jędruszków, Wnuków, Fedurków oraz Antoniego Martosza i dusze w czuśćcu cierpiące.

Godz.17.00 + Józef Kowal w 14r. śm.

Poniedziałek 19.04.

Godz. 17.30 + Zbigniew Bąk.

Godz. 18.00 + Roman Świta (of. rodzina).

Godz. 18.00 + Greg.

Wtorek 20.04.

Godz. 17.30 + Krystyna Chrabko.

Godz. 18.00 + Jan Józefko.

Godz. 18.00 + Greg.

Środa 21.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Beata i Ryszard Tryka).

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. Izabela Król).

Godz. 18.00 + Greg.

Czwartek 22.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. koledzy synów zmarłego).

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. Jakub Sopała).

Godz. 18.00 + Greg.

Piątek 23.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. koledzy Pawła).

Godz. 18.00 + Janina Gumiela.

Godz. 18.00 + Greg.

Sobota 24.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. klub sportowy Grabniak Hucisko).

Godz. 18.00 + Patrycja Deryło (of. ojciec).

Godz. 18.00 + Greg.

Niedziela 25.04.

Godz. 8.00 + Greg.

Godz. 8.00 + Jakub Mahoney (of. żona).

Godz. 9.30 – (Jasiennik).

Godz. 11.00 Dziękczynna w 15 r. ślubu, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej.

Godz. 11.00 Dziękczynna z racji 30 r. ślubu Wandy i Dariusza o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata.

Godz.17.00 + Roman Świta w 29 r. śmierci, Jan, Bronisława, Jan, Agnieszka.

 

 

 

 

Intencje Mszy św. 11.04.-18.04.2021.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 11.04.

Godz. 8.00 + Greg.

Godz. 8.00 + Mieczysław Pudełko (of. dzieci).

Godz. 9.30 – (Jasiennik) + Magdalena w 18r. śm., Stanisław, Józef, Feliks, Marianna i zm. z rodz. Koguców.

Godz. 9.30 + Katarzyna, Michał, Albina, Antoni, Dorota, Ewa, Józef, Jacek oraz zm. z rodz.Magolonów, Dechników, Pawęzków i Wójcików.

Godz. 11.00 + Wanda Mirkiewicz, zm. z rodz. Mirkiewicz, Jurko, Strusiński.

Godz. 11.00 – O zdrowie i opiekę NMP i Boże błogosławieństwo dla Róży Różańcowej z Podolszynki Plebańskiej.

Godz. 17.00 + Do Miłosierdzia Bożego za zm. Józef, Aniela w 14r. Śm, Alicję w 15r. śm., Antoniego i Franciszkę oraz Mariannę i dusze w czyśćcu cierpiące (of. syn z rodz.).

Poniedziałek 12.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Marek Mogieła z rodz.).

Godz. 17.30 + Maria Kusz.

Godz. 18.00 + Greg.

Wtorek 13.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Łukasz Dziuban z rodz.).

Godz. 18.00 + Greg.

Środa 14.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Beata i Józef Skromiak).

Godz. 17.30 + Maja Krupa.

Godz. 18.00 + Greg.

Czwartek15.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. wiesław Styrc).

Godz. 17.30 + Emil Klekacz.

Godz. 18.00 + Greg.

Piątek 16.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. kolegów synów Pawła i Bartka).

Godz. 17.30 + Patrycja Deryło (of. chrzestnej).

Godz. 18.00 + Greg.

Sobota 17.04.

Godz. 17.30 + Patrycja Deryło (of. Grzegorz Król).

Godz. 17.30 + Honorata Jóźwik.

Godz. 18.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Węglarz).

Godz. 18.00 + Greg.

Niedziela 18.04.

Godz. 8.00 + Greg.

Godz. 8.00 +Jacek Nagłowski w 13r. śm.

Godz. 9.30 – (Jasiennik)+ Maria i Jan Kargol, Janina, Władysława, Jan i Salomea.

Godz. 11.00 + Marta Zwolak w 6r. śm.

Godz. 11.00 + Józef w 20r. śm., Karolina, Józef zm. z rodz. Jędruszków, Wnuków, Fedurków oraz Antoniego Martosza i dusze w czuśćcu cierpiące.

Godz.17.00 + Józef Kowal w 14r. śm.

Intencje mszalne od 06.IV.-10.IV.2021.

Wtorek 06.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz.

Godz. 17.30 + Bronisław Leń.

Godz. 18.00 + Bronisława Jaśkowska (gr.)

Godz. 18.00 + Dziękczynna z okazji urodzin Janiny.

Środa 07.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. rodz. Szempruchów).

Godz. 17.30 + Stanisława Michalczewska (of. Józefina i Beata Skromak).

Godz. 18.00 + Greg.

Godz. 18.00 + Łoś Władysława.

Czwartek 08.04.

Godz. 17.30 + Jan Pudełkiewicz

Godz. 17.30 + Jan Sadło w 30 dz. po śm.

Godz. 18.00 + Greg.

Godz. 18.00 + Marek Kopacz (of. Edward Struk z rodz.)

Piątek 09.04.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Danuta Bartoszek).

Godz. 17.30 + Jan Sadło

Godz. 18.00 + Greg.

Godz. 18.00 + Roman Hasiak

Sobota 10.04.

Godz. 17.30 + Jan Torba.

Godz. 17.30 + Stanisław i Helena, Andrzej, Marek i zm. z rodz.

Godz. 18.00 + Greg.

Godz. 18.00 + Marek Kopacz (of. od sąsiadów Kol. Kamionka).

Intencje Mszy św. na Wielki Tydzień /28.03.- 31.03.2021.

Niedziela Palmowa – 28.03.

Godz. 8.00 + Jan Fusiarz 13r. śm.

Godz. 8.00 + Rozalia Głogowska, zm. z rodz. Hetnerskich, Jaśkowskich i zm. na Majdanku.

Godz. 9.30 + Bartosz Bartyna w 4r. śm. i zm. Rafał Bartyna.

Godz. 11.00 + Jan Sarzyński w 15r. śm. i Stanisława Sarzyńska (of. syn z rodz.).

Godz. 11.00 + Mieczysław Szydłowski w 3r. śm. i zm. rodziców oraz siostrę.

Godz. 17.00 + Maria w 24r. śm., Franciszek w 15r. śm., Alicja w 15r. śm. oraz zm. dziadków, Józef i Katarzyna Ożga, Michał i Katarzyna Głowik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielki Poniedziałek- 29.03.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. żony i synów Zuzanny Pawła i Bartka).

Godz. 18.00 + Edwirę, Mieczysława Jaśkowiak, Anna i Edmund oraz Jan Włodarski.

Wielki Wtorek- 30.03.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. Andrzej z rodziną).

Godz. 18.00 + Marek Kopacz (of. pracowników kuchni szpitala).

Wielka Środa- 31.03.

Godz. 17.30 + Marek Kopacz (of. mamy).

Godz. 18.00 + Stanisława Michalczewska (of. Bogdan z rodziną).

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek 01.04.

Godz. 18.00.

Wielki Piątek 02.04.

Godz. 18.00.

Wielka Sobota 03.04.

Godz. 19.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.

Godz. 6.00  

Godz. 9.45

Godz. 11.00 Jasiennik.

Godz. 12.15.

Poniedziałek Wielkanocny 05.04.

Godz. 8.00.

Godz. 9.45.

Godz. 11.00 Jasiennik.

Godz. 12.15.

V Niedziela Wielkiego Postu.

Niedziela 21.03.

Godz. 8.00 + Józef w rocznicę śmierci i zm. z rodziny Jaśkowskich i Łokajów.

Godz. 8.00 + Józefa Hiszpański z okazji imienin.

Godz. 9.30 + Jan, Adam, Aniela, Helena i Wiktor, zm. z rodziny Deryło i Drozd.

Godz. 11.00 + Wiesław Kowal w 16 r. śmierci i Janina Kowal w 5 r. śm.

Godz. 11.00 + Janina, Józefa Tur oraz Józef i Regina, Katarzyna, Tomasz, Agnieszka i Marcin i dusze w czyśću cierpiące.

Godz. 17.00 + Leokadia Kalinowska w 15 r. śmierci, Jolanta Skawińska, Maria, Władysław Kalinowski, Janina Kalinowska oraz ks. Stanisław Kolano i ks. Lech Kutera.l

Ze względu na kwarantannę Msze św. do środy będą sprawowane przez ks. proboszcza na plebanii.  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość .

Poniedziałek 22.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. Ewelina i Bartłomiej Tryka).

Godz. 17.00 + Maria Dubiel w 30-y dz. po śm.

Wtorek 23.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. teściowej).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz.

Środa 24.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. chrześniaka Roberta i Angeliki).

Godz. 17.00 + Janina Gumiela w 30-y dz. po śm.

Godz. 17.30 + Bronisław Leń (of. sąsiadów Szosdów).

Rekolekcje Wielkopostne.

Czwartek 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Godz. 9.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Struk z Łukawca).

Godz. 15.30 Jasiennik

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska (of. córki Janiny z rodziną).

Godz. 17.00 + Marian Morski 9 r. śm., Janina, Katarzyna i Franciszek.

Piątek 26.03.

Godz. 9.00 + Marek Kopacz (Małgorzata i Daniel Grzegorczyk, Marek i Patrycja Struk).

Godz. 15.00 + Do Jezusa Miłosiernego i MB Ostrobramskiej o życie wieczne dla Mai Krupa (of. koleżanki Martyny).

Godz. 16.30 Droga krzyżowa.

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. Agnieszka, Piotr z rodz. oraz Bożena z rodz.).

Sobota 27.03.

Godz. 9.00 + Rozalia Paruch.

Godz. 15.30 Jasiennik

Godz. 17.00 + Bronisława Jaśkowska.

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. KGW).

Niedziela 28.03.

Godz. 8.00 + Jan Fusiarz 13r. śm.

Godz. 8.00 + Rozalia Głogowska, zm. z rodz. Hetnerskich, Jaśkowskich i zm. na Majdanku.

Godz. 9.30 + Bartosz Bartyna w 4r. śm. i zm. Rafał Bartyna.

Godz. 11.00 + Jan Sarzyński w 15r. śm. i Stanisława Sarzyńska (of. syn z rodz.).

Godz. 11.00 + Mieczysław Szydłowski w 3r. śm. i zm. rodziców oraz siostrę.

Godz. 17.00 + Maria w 24r. śm., Franciszek w 15r. śm., Alicja w 15r. śm. oraz zm. dziadków, Józef i Katarzyna Ożga, Michał i Katarzyna Głowik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare, 14.03.2021.

Niedziela 14.03.

Godz. 8.00 + Katarzyna Rydzy w 3r. śm., Piotr, Katarzyna i Michał.

Godz. 8.00 + Józefa Hiszpański z okazji urodzin.

Godz. 9.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 70 r. ur. Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej.

Godz. 11.00 + Adam Gloc w rocz. śm.

Godz. 11.00 + Hipolit i Stefania Pac w rocz. śm

Godz. 17.00 + Leonard, Zofia, Jan, Agnieszka, Tomasz, Jan, Julian, Helena, Roman, Marianna, Karolina, Józefa, Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące (of. Czesława Igras).

Poniedziałek 15.03.

Godz. 16.30 + Emil Klekacz.

Godz. 17.00 + Antonina Świta w 30 dz. po śm.

Godz. 17.00 + Ks. kanonik Lech Kutera w 30 dz. po śm.

Wtorek 16.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. rodz. Struk).

Godz. 17.00 + Bronisława Leń.

Środa 17.03.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Stefanowicz).

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska (of. Janina z rodziną).

Czwartek 18.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. Edward i Elżbieta Struk).

Godz. 17.00 + Bronisława Leń (of. koleżanki córki).

Godz. 17.00 + Julia Dąbrowska.

Piątek 19.03. Uroczystość św. Józefa.

Godz. 16.00 + Zbigniew Bąk.

Godz. 16.30 Droga krzyżowa.

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. Tadeusz i Ewa Paruch).

Godz. 17.00 + Józefa Szałaj, Józef Staroniewski, Józef Stedelski i Józef Sowa.

Sobota 20.03.

Godz. 16.30 + Krystyna Chrapko.

Godz. 17.00 + Bronisława Leń (of. koleżanki córki).

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Niedziela 21.03.

Godz. 8.00 + Józef w rocznicę śmierci i zm. z rodziny Jaśkowskich i Łokajów.

Godz. 8.00 + Józefa Hiszpański z okazji imienin.

Godz. 9.30 + Jan, Adam, Aniela, Helena i Wiktor, zm. z rodziny Deryło i Drozd.

Godz. 11.00 + Wiesław Kowal w 16 r. śmierci i Janina Kowal w 5 r. śm.

Godz. 11.00 + Janina, Józefa Tur oraz Józef i Regina, Katarzyna, Tomasz, Agnieszka i Marcin i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 17.00 + Leokadia Kalinowska w 15 r. śmierci, Jolanta Skawińska, Maria, Władysław Kalinowski, Janina   Kalinowska oraz ks. Stanisław Kolano i ks. Lech Kutera.

III Niedziela Wielkiego Postu 07.03.2021.

Niedziela 07.03.

Godz. 8.00 + Hipolit Pac w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Wiesław Paruch w 7r. śm.

Godz. 9.30 + Tadeusz Częścik (of. od syna z rodziną).

Godz.11.00 + Katarzyna i Michał Kowal oraz zm. ich rodziców i krewnych.

Godz.11.00 + Józef Kuś, Jan, Lucjan oraz Maria i Józef Paruch, Jan i Agnieszka Kuś, Maria, Jan, Irena Harasiuk i zm. z rodz. Kuś, Paruch, Morski i Nowacki.

Godz. 17.00 + Czesław i zm. rodziców, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 17.00 + Kazimierz Igras (z racji im.) w 4r. śm.

Poniedziałek 08.03.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz.

Godz. 17.00 + Stefania Kowal

Wtorek 09.03.

Godz. 16.30 + Jan Torba (of. siostra Janina).

Godz. 17.00 + Roman Hasiak.

Środa 10.03.

Godz.16.30 + Jan Torba.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. sąsiadów).

Godz. 17.00 + Bronisława Leń (of. rodz. Świtów).

Czwartek 11.03.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. rodz. Roratów).

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska (of. rodz. Nowakowskich z Sarzyny).

Godz. 17.00 + Maria Kusz.

Piątek 12.03.

Godz. 16.00 + Maja Krupa.

Godz. 16.30 Droga krzyżowa.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Jaśkowiec).

Godz. 17.00 + Bronisława Leń (of. rodz. Paradków).

Sobota 13.03.

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. rodz. Wdowiak).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Jakub).

Niedziela 14.03.

Godz. 8.00 + Katarzyna Rydzy w 3r. śm., Piotr, Katarzyna i Michał.

Godz. 8.00 + Józefa Hiszpański z okazji urodzin.

Godz. 9.30 – Jasiennik.

Godz. 11.00 + Adam Gloc w rocz. śm.

Godz. 11.00 + Hipolit i Stefania Pac w rocz. śm

Godz. 17.00 + Leonard, Zofia, Jan, Agnieszka, Tomasz, Jan, Julian, Helena, Roman, Marianna, Karolina, Józefa, Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące (of. Czesława Igras).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH – 28.02-07.03.2021 r.

Niedziela 28.02.

Godz. 8.00 + Anna Pudełko (of. rodzina).

Godz. 8.00 + Jan, Józefa Fusiarz, Wojciech, Aniela Małysz, Jan, Karolina oraz zm. z rodziny Fusiarzów, Małyszów, Kopaczów.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz. 11.00 + Franciszek w 6 r. śm., zm. rodziców i rodzeństwo oraz Maria i Michał Słoma.

Godz. 11.00 + Jan Harasiuk (of. rodz. Skakuj).

Godz. 17.00 + Ludwika Kasperek.

Poniedziałek 01.03.

Godz.16.30 + Teresa Leń.

Godz. 17.00 + Helena Bigos.

Godz. 17.00 + Jan Pudełkiewicz.

Wtorek 02.03.

Godz. 16.30 + Jan Torba (of. żona z synem).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. Jarosław Piętal).

Środa 03.03.

Godz. 16.30 + Władysława Łoś w 30 dz. po śm.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. rodz. Błazików i Kopaczów).

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. Krystyna z mężem).

Pierwszy Czwartek 04.03.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. koleżanek mamy).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. Agnieszka i Łukasz Fatyga).

Pierwszy Piątek 05.03.

Godz. 15.00 Jasiennik.

Godz. 16.00 + Lucjan Koguc (of. społeczności SP w Krzeszowie).

Godz. 16.30 Droga krzyżowa.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. matki chrzestnej).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń.

Pierwsza Sobota 06.03.

Godz. 16.30 + Czesława Łepko 3r. śm., Michał oraz zm. z rodziny Łepków i Pawelców.

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. chrześnicy Danuty).

Godz. 17.00 + Janina Partyka.

Niedziela 07.03.

Godz. 8.00 + Hipolit Pac w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Wiesław Paruch w 7r. śm.

Godz. 9.30 Jasiennik.

Godz.11.00 + Katarzyna i Michał Kowal oraz zm. ich rodziców i krewnych.

Godz.11.00 + Józef Kuś, Jan, Lucjan oraz Maria i Józef Paruch, Jan i Agnieszka Kuś, Maria, Jan, Irena Harasiuk i zm. z rodz. Kuś, Paruch, Morski i Nowacki.

Godz. 17.00 + Czesław i zm. rodziców, krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 17.00 + Kazimierz Igras (z racji im.) w 4r. śm.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH – 21.02-28.02.2021 r.

Niedziela 21.02.

Godz. 8.00 + Czesław Dudek 2 r. śm, Jan i Maria.

Godz. 8.00 + Jan Krucień.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz. 11.00 + Józef Krupa 37 r. śm. Edwarda, Karolina, Jan Zielonka oraz zm.

z rodz. Krupów i Zielonków.

Godz. 11.00 + Marian Bielica w 1 r. śm. i zm. z rodziny Bieliców, Koguców

i Karczmarczyków.

Godz. 17.00 + Wiesław Winogrodzki (of. KS. Rotunda Krzeszów).

Poniedziałek 22.02.

Godz. 16.30 + Rozalia Paruch (of. rodzina Bąk).

Godz. 17.00 + Adam Babij w 35 r. śm, Jan i Anna, Władysław i Stanisława Surma.

Godz. 17.00 + Julia Dąbrowska.

Wtorek 23.02.

Godz. 16.30 + Zbigniew Bąk (of. rodziny z Dębicy).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz.

Środa 24.02.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. Zespół Obsługi Szkół Gminy Krzeszów).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. córka Katarzyna z mężem).

Czwartek 25.02.

Godz. 16.30 + Marek Kopacz (of. Zespół Obsługi Szkół Gminy Krzeszów).

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska (of. KGW).

Godz. 17.00 + Stanisław, Bronisława, Aniela i Kranciszek Kruk.

Piątek 26.02.

Godz. 16.00 + Bronisław Leń (of. córka Agata z rodziną).

Godz. 16.30 Droga Krzyżowa.

Godz. 17.00 + Marek Kopacz (of. KS Rotunda Krzeszów).

Godz. 17.00 + Katarzyna Urban, Antoni i Agnieszka oraz zm. z rodz. Urbanów
i Pawęzków.

Sobota 27.02.

Godz. 16.30 + Rozalia Paruch.

Godz. 17.00 + Jan Torba (of. córka z mężem i dziećmi).

Godz. 17.00 + Bronisława Jaśkowska.

Niedziela 28.02.

Godz. 8.00 + Anna Pudełko (of. rodzina).

Godz. 8.00 + Jan, Józefa Fusiarz, Wojciech, Aniela Małysz, Jan, Karolina oraz zm. z rodziny Fusiarzów, Małyszów, Kopaczów.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz. 11.00 + Franciszek (w 6 r. śm), zm. rodziców i rodzeństwo oraz Maria i Michał Słoma.

Godz. 11.00 + Jan Harasiuk (of. rodz. Skakuj).

Godz. 17.00 + Ludwika Kasperek.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH – 14.02-21.02.2021 r.

Niedziela 14.02.

Godz. 8.00 + Aniela i Andrzej Torba.

Godz. 8.00 + Katarzyna Goździewska, Aniela i zm. z rodziny.

Godz. 9.30 + Jan Zakrzewski w 11 r. śm.

Godz. 11.00 + Władysław Bąk w 3 r. śm.

Godz. 11.00 + Roman, Jan i Anna, Stanisław, Krzysztof, Jan, Aniela i zm. z rodziny.

Godz. 17.00 + Wiesław Winogrodzki (of. OSP Krzeszów).

Poniedziałek 15.02.

Godz. 16.30 + Emil Klekacz.

Godz. 16.30 + ks. kanonik Lech Kutera (odszedł do Domu Ojca w dzień swoich urodzin).

Godz. 17.00 + Michał, Krystian, Marianna, Zdzisław, Jan, Salomea, Rozalia, Karolina, Maria, Wojciech      i zmarłych z rodziny Golców.

Godz. 17.00 + Jolanta Skawińska 5 r. śm., Ludwika, Władysław, Maria, Janina zm. z rodz. Kalinowski.

Wtorek 16.02.

Godz. 16.30 + Zbigniew Bak (of. kolegów Patryka i Andrzeja).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. Maria z rodziną).

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska.

Środa Popielcowa 17.02.

Godz. 9.00 + Patrycja Deryło.

Godz. 9.00 + ks. kanonik Lech Kutera i zm. parafian.

Godz. 15.30 Jasiennik.

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. Agata Ćwikła z rodziną).

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak.

Czwartek 18.02.

Godz. 16.30 + Rozalia Paruch (of. rodziny Adamików).

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska (of. Jacek, Anna i wnukowie).

Godz. 17.00 + Aniela Kazanecka.

Piątek 19.02.

Godz. 16.30 + Zbigniew Bąk (of. Nadleśnictwo Biłgoraj).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek (of. rodz. Brydniak).

Godz. 17.00 + Kazimiera Jonik.

Sobota 20.02.

Godz. 16.30 + Krystyna Chrapko.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk.

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Niedziela 21.02.

Godz. 8.00 + Czesław Dudek 2 r. śm, Jan i Maria.

Godz. 8.00 + Jan Krucień.

Godz. 9.30 + Jasiennik.

Godz. 11.00 + Józef Krupa 37 r. śm. Edwarda, Karolina, Jan Zielonka oraz zm.

                        z rodz. Krupów i Zielonków.

Godz. 11.00 + Marian Bielica w 1 r. śm. i zm. z rodziny Bieliców, Koguców

                       i Karczmarczyków.

Godz. 17.00 + Wiesław Winogrodzki (of. KS. Rotunda Krzeszów).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH – 07.02-14.02.2021 r.

Niedziela 07.02.

Godz. 8.00 + Stanisław w 6r. śm., Janina w 19r. śm. i Jan w 50r. śm.

Godz. 8.00 + Kazimiera Pudełko (of. dzieci).

Godz. 9.30 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża, córki i syna oraz całej rodziny.

Godz. 9.30 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuka.

Godz. 11.00 + Ewa, Franciszek, Roman, Czesław, Krystyna i zm. z rodz. Sarzyńskich i Gołębiowskich.

Godz. 11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo z racji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

Godz.17.00 Za Parafian.

Poniedziałek 08.02.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. sąsiadka Agnieszka z mężem).

Godz. 17.00 + Stefania Kowal 2 m-c po śmierci.

Wtorek 09.02.

Godz. 17.00 + Roman Hasiak.

Godz. 17.00 + Maria Kasperek (of. KGW Sieraków).

Środa 10.02.

Godz. 16.30 + Bronisław Leń (of. żona).

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. rodzina Harasiuków).

Godz. 17.00 + Jan Torba 5 m-c po śmierci.

Czwartek 11.02.

Godz. 16.30 + Rozalia Paruch (of. Pracownicy Nadleśnictwa Rudnik).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek (of. rodziny Konior z Rudnika).

Godz. 17.00 + Maria Kusz.

Piątek 12.02.

Godz. 16.30 + Zbigniew Bąk (of. rodziny Derylaków).

Godz. 17.00 + Maja Krupa.

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of syn z rodziną).

Sobota 13.02.

Godz. 16.30 + Zbigniew Bąk (of. rodziny z Dębicy)

Godz. 17.00 + Kazimiera, Henryk Paruch oraz Bronisława w 8 r. śm. (of. dzieci).

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. kolegów i koleżanek z pracy syna Krzysztofa).

Niedziela 14.02.

Godz. 8.00 + Aniela i Andrzej Torba

Godz. 8.00 + Katarzyna Goździewska, Aniela i zm. z rodziny.

Godz. 9.30 + Jan Zakrzewski w 11 r. śm.

Godz. 11.00 + Władysław Bąk w 3 r. śm.

Godz. 11.00 + Roman, Jan i Anna, Stanisław, Krzysztof, Jan, Aniela i zm. z rodziny.

Godz. 17.00 + Wiesław Winogrodzki (of. OSP Krzeszów).

Intencje Mszy świętej w dniach 31. 01. – 07. 02. 2021.

Niedziela 31.01.

Godz. 8.00 + Janina i Stanisław Kruk (of. syn).

Godz. 8.00 + Janina i Edward Masłowski, Katarzyna i Władysław.

Godz. 11.00 + Andrzej w 10r. śm. Julianna, Edward i zm. z rodz. Jednaczów, Golców i Bazanów.

Godz. 11.00 + Kazimierz Jgras w 4r. śm. (of. żona z rodz.).

Godz. 11.00 + Dziękczynna za ks. proboszcza Tomasza z okazji im. (of. rodz. Kraczykiewiczów i Łukaszyków – byłych parafian z Lipska).

Godz. 17.00 – Msza św. w intencji Marioli z prośbą o powrót do zdrowia i szczęśliwą operację oraz o Boże błogosławieństwo.

Poniedziałek 01.02.

Godz. 16.30 + Jan Pudełkiewicz.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. rodz. Kurant).

Godz. 17.00 + Helena Bigos.

Wtorek 02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego.

Godz. 8.00 Czesław i Janina Hasiak oraz zm. z rodz. Hasiak.

Godz. 9.30 (Jasiennik) + Michał, Ludwika i zm. z rodz. Mazurków, Bazanów i Jaśkowskich.

Godz. 11.00 + Rozalia Paruch.

Godz. 11.00 + Maria Kasperek (of. brat Jan z rodziną).

Godz. 17.00 Za parafian.

Środa 03.02.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. Dariusz Brzyski z rodziną).

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. rodziny Tutka).

Czwartek 04.02.

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch (of. sąsiadów z osiedla).

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. kolegów z pracy Krzysztofa).

Piątek 05.02. wsp. św. Agaty dz m.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. kolegów syna Patryka).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń.

Sobota 06.02. wsp. Pawła Miki i Towarzyszy, mm.

Godz. 17.00 + Janina Partyka.

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. koleżanki syna Krzysztofa).

Niedziela 07.02.

Godz. 8.00 + Stanisław w 6r. śm., Janina w 19r. śm. i Jan w 50r. śm.

Godz. 8.00 + Kazimiera Pudełko (of. dzieci).

Godz. 9.30 (Jasiennik).

Godz. 11.00 + Ewa, Franciszek, Roman, Czesław, Krystyna i zm. z rodz. Sarzyńskich i Gołębiowskich.

Godz. 11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo z racji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

Godz.17.00 Za Parafian.

Intencje Mszy świętej w dniach 24. 01.- 31. 01. 2021.

Niedziela 24. 01.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. bratowa z rodz.).

Godz. 8.00 + Teresa Taras w 1r. śm. (of. córka z rodziną).

Godz. 8.00 + Zm. z rodz.: Pirogów, Michalczewskich, Dubielów i Nowakowskich.

Godz. 9.30 + kaplica w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Leokadia w 3r. śm. (of. rodzina).

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od przyjaciół).

Godz. 11.00 + Czesław w 30r. śm. i Helena oraz Jan.

Godz. 17.00 + Jan 18r. śm., Józef i Marianna, Jan, Stanisława i Barbara (of. Aniela).

Poniedziałek 25.01.

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch (of. Łukasz z rodz.).

Godz. 17.00 + Wawrzyniec, Helena, Karol z rodz. Binkiewiczów oraz zm. z rodz. Tojega: Marianna, Michał, Kazimiera, Maria i Jan.
Godz.17.00 + Julia Dąbrowska w 30-y dz. po śm.

Wtorek 26.01.

Godz. 17.00 +Zbigniew Bąk (of. kolegów z pracy Andrzeja i Patryka).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek (of. siostry Teresy z rodz.).

Środa 27.01.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. rodz. Stępniów).

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch.

Godz. 17.00 + Bronisława Jaśkowska.

Czwartek 28.01.

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch (of. rodz. Grab).

Godz. 17.00 +Maria Kusz (of. rodz. Termenów, Pajów i Gąsków).

Godz. 17.00 +Ludwika Kasperek.

Piątek 29.01.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. chrześnica Agata).

Godz. 17.00 + Kazimiera i Józef Bazan, Anna i Tomasz Pytlak, Anna i Leon Sokal, Maria i zm. z rodz. Paruchów i Bazanów.

Godz. 17.00 + Za parafian.

Sobota 30.01.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. rodz. Harasiuk).

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. kuzynek z Tuligłów).

Godz. 17.00 + Feliks w 24r. śm. i Stefania, Agnieszka i Marcin Kowal, Marianna i Józef Demidowski.

Niedziela 31.01.

Godz. 8.00 + Janina i Stanisław Kruk (of. syn).

Godz. 8.00 + Janina i Edward Masłowski, Katarzyna i Władysław.

Godz. 11.00 + Andrzej w 10r. śm. Julianna, Edward i zm. z rodz. Jednaczów, Golców i Bazanów.

Godz. 11.00 + Kazimierz Jgras w 4r. śm. (of. żona z rodz.).

Godz. 11.00 + Dziękczynna za ks. proboszcza Tomasza z okazji im. (of. od rodz. Kraczykiewiczów i Łukaszyków – byłych parafian z Lipska).

Godz. 17.00 – Msza św. w intencji Marioli z prośbą o powrót do zdrowia i szczęśliwą operację oraz o Boże błogosławieństwo.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 17. 01-24. 01. 2021.

Niedziela 17. 01.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. bratowa z rodz.).

Godz. 8.00 + Maria i Aleksander Falandysz w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Julia w 12r. śm., Michał, Andrzej i Adam.

Godz. 9.30 + kaplica w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. Stanisław Demidowski).

Godz. 11.00 + Stanisława Szczębara w 6r. śm. (of. rodzina).

Godz. 17.00 – Dziękczynna z okazji 60r. urodzin Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Poniedziałek 18. 01.

Godz. 7.30 + Maria Kasperek (of. rodz. Bigos i Szydełko).

Godz. 7.30 + Eugeniusz Hasiak.

Godz. 7.30 + Patrycja Deryło.

Wtorek 19. 01.

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. Monika i Andrzej Dyjak).

Godz. 7.30 + Józef Ćwikła w 4 m-c po śm.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. Tadeusz Łazorko z rodziną).

Środa 20. 01.

Godz. 7.30 + Krystyna Chrapko w 12 m-c po śm.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk.

Godz. 7.30 + Jan Józefko.

Czwartek 21. 01.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. rodz. Bąk).

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. kuzynki z Dobkowic).

Godz. 7.30 + Katarzyna i Władysław Dziedzic, Katarzyna i Władysław Pudełkiewicz.

Godz. 17.00 Dziękczynna z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Piątek 22. 01.

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch (of. wnuczki Ani z rodziną).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz.

Godz. 17.00 + Aniela Kazanecka.

Sobota 23. 01.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. pracownicy Nadleśnictwa Zwierzyniec).

Godz. 17.00 + Maria Kusz (of. siostry Augustyny z rodziną).

Godz. 17.00 + Stanisława Kwapień w 2 m-c po śm.

Niedziela 24. 01.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. bratowa z rodz.).

Godz. 8.00 + Teresa Taras w 1r. śm. (of. córka z rodziną).

Godz. 8.00 + Zm. z rodz.: Pirogów, Michalczewskich, Dubielów i Nowakowskich.

Godz. 9.30 + kaplica w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Leokadia w 3r. śm. (of. rodzina).

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od przyjaciół).

Godz. 11.00 + Czesław w 30r. śm. i Helena oraz Jan.

Godz. 17.00 + Jan 18r. śm., Józef i Marianna, Jan, Stanisława i Barbara (of. Aniela).

Intencje Mszy Świętej w dniach – 10. 01-17. 01. 2021.

Niedziela 10. 01. Święto Chrztu Pańskiego.

Godz. 8.00 + Janina, Julian Partyka w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Bronisławy Jaśkowskiej (of. koleżanki syna Andrzeja Danuty)

Godz. 8.00 – Dziękczynna za dar chrztu św. Michaliny Taras o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, rodziców i chrzestnych.

Godz. 9.30 + Roman Jednacz oraz zm. z rodz. Jednacz,Gorczyca i Serafin.

Godz. 9.30 + zm. z rodz. Prucnal.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. GS. S.CH w Krzeszowie).

Godz. 11.00 + Kazimierz, Julianna, Krzysztof, Henryk, Jan, Anna, Józef, Ewa.

Godz. 11.00 + Kasperek Ludwika oraz zm. z rodziny.

Godz. 17.00 + Mariusz Gut (of. Danuta Kruk).

Poniedziałek 11. 01.

Godz. 7.30 + Maria Kusz.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. Anna Sarzyńska z rodziną).

Godz. 17.00 + Stefania Kowal w 30-y dz. po śm.

Wtorek 12. 01.

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. Halina Sawa z rodziną).

Godz. 7.30 + Maja Krupa.

Środa 13. 01.

Godz. 7.30 +Eugeniusz Hasiak (of. rodz. Nowaków).

Godz. 7.30 + Maria Kasperek (of. rodz Termenów).

Godz. 7.30 + Julia Łokaj w 2r. śm.

Czwartek 14. 01.

Godz. 7.30 + Eugeniusz Hasiak (of. od rodz. Trybulskich).

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. rodz. Niedbalskich).

Godz. 7.30 + zm. z rodz. Bełżków, Łazorków, Jagodów, Wilków, Furtaków (of. Maria Bełżek z synem).

Piątek 15. 01.

Godz. 7.30 + Emil Klekacz w 12-y m. po śm.

Godz. 7.30 + Maria Kasperek (of. rodz. Bigosów i Szydełków).

Godz. 7.30 + Kazimiera Jonik w 30-y dz. po śm.

Sobota 16. 01.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. rodz. z Dębicy).

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. syn Krzysztof).

Godz. 7.30 + Stanisława Michalczewska w 5-y m. po śm.

Niedziela 17. 01.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. bratowa z rodz.).

Godz. 8.00 + Maria i Aleksander Falandysz w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Julia w 12r. śm., Michał, Andrzej i Adam.

Godz. 9.30 + kaplica w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. Stanisław Demidowski).

Godz. 11.00 + Stanisława Szczębara w 6r. śm. (of. rodzina).

Godz. 17.00 – Dziękczynna z okazji 60r. urodzin Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 03.01-10.01.

Niedziela 03.01.

Godz. 8.00+ Zbigniew Bąk (of. od rodziny Prucnalów).

Godz. 8.00 + Julia, Wiktor zm. z rodz. Igrasów, Nowackich oraz Jerzy Jędruszko.

Godz. 8.00 – Dziękczynna z okazji imienin Teofili i Stanisława Termenów o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski.

God. 9.30 – Msza św. w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od rodz. Skakujów i Bigosów).

Godz. 11.00 + Roman, Jan, Anna, Krzysztof, Stanisław, Jan, Aniela, Monika oraz zm. z całej rodziny.

Godz. 11.00 -Do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla wnuka.

Godz. 17.00 + Maria.

Godz. 17.00 -Do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla wnuka.

Poniedziałek 04.01.

Godz. 7.30 + Maria Kusz (of. od rodz. Łosiów).

Godz. 17.00 + Krystyna Dechnik w 30dz. po śm.

Godz. 17.00 + Zbigniew Łazorko 30m-c po śm.

Wtorek 05.01.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. od rodziny Kruków).

Godz. 7.30 + Bronisław Leń.

Środa 06. 01. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

Godz. 8.00 +Eugeniusz Hasiak (of. Janina Paruch z rodz.).

Godz. 8.00 + Henryka Szewczyk.

Godz. 9.30 + Józefa Jaskowska w 1 r. śm.

Godz 11.00 + ks. Stanisław Kolano (of. od pracowników Gminy Krzeszów).

Godz 11.00 + Zafira Cudziło 4r. śm. (of. Barbara Guzowska, Piotr i Sylwia).

Godz 17.00 – Za Parafian.

Czwartek 07. 01.

Godz. 7.30 + Janina Patryka 12 m-c po śm.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Ligajów).

Godz. 7.30 + Andrzej Pawęska w 6 rocz. śm. (of. od rodziców).

Piątek 08. 01.

Godz. 7.30 + Eugeniusz Hasiak ( of. od Jan Włodarek).

Godz. 7.30 + Maria Kusz(of.od siostry Danuty z rodziną).

Godz. 7.30 + Jan Torba 4 m-c po śm.

Sobota 09. 01.

Godz. 7.30 + Roman Hasiak 25m-c po śm.

Godz. 7.30 + Zbigniew Bąk (of. od rodziny Leniów i Szwedo).

Godz. 7.30 + 2 rocz. śm. Czesław, Teofila i Franciszk (of. od córki).

Niedziela 10 .01. Święto Chrztu Pańskiego.

Godz. 8.00 + Janina, Julian Partyka w rocz. śm.

Godz. 8.00 + Bronisławy Jaśkowskiej( of. od koleżanki syna Andrzeja Danuty)

Godz. 8.00 – Dziękczynna za dar chrztu św. Michaliny Taras o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, rodziców i chrzestnych.

Godz. 9.30 + Roman Jednacz oraz zm. z rodz. Jednacz,Gorczyca i Serafin.

Godz. 9.30 + zm. z rodz. Prucnal.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od GS. S.CH w Krzeszowie).

Godz. 11.00 + Kazimierz, Julianna, Krzysztof, Henryk, Jan, Anna, Józef, Ewa.

Godz. 11.00 + Kasperek Ludwika oraz zm. z rodziny.

Godz. 17.00 + Mariusz Gut (of. od Danuta Kruk).

Intencje Mszy Świętej w dniach – 20.12.- 03.01.2020.

Niedziela 27.12. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Godz. 8.00 +Zbigniew Bąk (of. od Małgorzaty Harasiuk).

Godz. 8.00 + Marek Kopacz (of. od rodz. Fusiarz).

Godz. 8.00 +Anna i Maciej Garbacz.

Godz. 9.30 – Msza św. w Jasienniku.

Godz. 11.00 +Ks. Stanisław Kolano (of. od Koła Różańcowego z Krzeszowa).

Godz. 11.00 + Jan w 20r. śm. i Kazimiera w 18r. śm. z rodz. Bartyna.

Godz. 11.00 + Jan w 14r. śm. i Stanisława w 6r. śm. z rodz. Sarzyńskich (of. od wnuków).

Godz. 17.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski.

Poniedziałek 28.12 Świętych Młodzianków Męczenników- święto.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od Daniel z rodziną)

Godz. 17.00 + Bogusława Jaśkowska w 3 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Ludwika Kasperek w 3 m-c po śm.

Wtorek 29.12. V dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od rodziny Włodarek).

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch 4 m-c po śm.

Środa 30.12. VI dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of od rodziny Hasiaków).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of od Stanisława Siara i Rodziny Pielów.

Godz. 17.00 + Emilia i Stanisław Bojarski i zm. z rodz. Demidowskich i Bojarskich (od córki z rodziną).

Czwartek 31.12. VII dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego.

Godz. 17.00 + Krystyna Chrapko (of.od koleżanki z pracy córki Janiny).

Godz. 17.00 + Bazan Maria.

Godz. 17.00 + Stanisława Kwapień 30 dzień po śm.

Godz. 23.00 Msza św. dziękczynna za miniony rok.

Piątek 01.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Godz. 8.00 + Jan Pudełkiewicz 30 dzień po śm.

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. pracownicy z Gminy Krzeszów).

Godz. 9.30 Kaplica Jasiennik.

Godz. 11.00 + Roman, Jan, Anna, Krzysztof i Stanisława oraz zm. z rodziny.

Godz. 11.00 + Dziękczynna za dar chrztu Hani o Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla rodziców i chrzestnych.

Godz. 11.00 + Wacława w 8 r. śm.

Godz. 17.00 Za parafian.

Sobota 02.01.

Godz.17.00 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Krystyna i Ryszard Jaroszowie).

Godz.17.00 + Za teściów, rodziców, męża oraz wujka (of. od rodz.).

Godz.17.00 + Helena Bigos 3 m-c po śmierci.

Niedziela 03.01.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk ( of. od rodziny Prucnalów).

Godz. 8.00 + Julia ,Wiktora zm. z rodz. Igrasów Nowakowskich oraz Jerzy Jędruszko

Godz. 8.00 -Dziękczynna z okazji imienin Teofili i Stanisława Termenów o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Godz. 9.30 -Msza św. w Jasienniku.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław (of. od rodz. Skakujów i Bigosów)

Godz. 11.00 + Roman, Jan, Anna, Krzysztof, Stanisław, Jan, Aniela, Monika oraz zm. z całej rodz.

Godz. 17.00 + Maria.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 20.12.- 27.12.2020.

Niedziela. 20.12.

Godz. 8.00 + Genowefa i Eugeniusz Łysiakowski.

Godz. 8.00 + Agata Łysowska 13r. śm. i Eleonora Ciosmak zm. z rodz. Nowaków, Łysowskich i Falandyszów.

Godz. 8.00 + O zdrowie i Boże błogosł. na każdy dzien proszą ofiarodawcy Apostolatu MB patronki Dobrej Śmierci.

Godz. 9.30 + Zm. z rodziny Pyć

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (od pracowników ZGK w Krzeszowie).

Godz. 11.00 + Janina, Hanna, Józef i Jan Brzyski.

Godz. 11.00 + Jan, Anna, Roman, Stanisław i Krzysztof i zm. z rodz.

Godz. 17.00 + Wanda, Stanisław Bakowscy, Bronisława i zm. z rodz. Pierogów.

Poniedziałek 21.12

Godz. 17.00 + Krystyna Chrapko w 11 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. od Anny Sarzyńskiej).

Godz. 17.00 + Józef Ćwikła 3 m-c po śm.

Wtorek 22.12.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od syna Wiesława).

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od koleżanek z Sierakowa).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek.

Środa 23.12. Msza św. Roratnia.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od siostry Janiny z rodziną).

Godz. 17.00 + Marek Kopacz w 5 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Czwartek 24.12. Wigilia – Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Msza św. Roratnia.

Godz. 7.00 + Aniela Kazanecka.

Godz. 7.00 Za Parafian (dla żywych o Boże błogosł.,a dla zm. dar nieba).

Godz. 22.00 Msza św. – kaplica w Jasienniku.

Godz. 24.00 Pasterka – kościół parafialny.

Piątek 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Godz. 8.00 + Mikołaj, Karolina, Stefania, Jan, Helena,Franciszek, Maria i zm. z rodz.

Paruchów, Wożnych i Ogryzków.

Godz. 8.00 + Stefania, Hipolit Pac, Agnieszka, Stanisław Nastaj.

Godz. 8.00 Do Dzieciątka Jazus z prośbą o Boże błogosł. dla wnuków i ich rodziców.

Godz. 9.45 + Ewa, Karolina, Jan Helena, Szczepan i zamarłych rodziców.

Godz. 9.45 + Krystyna Chrapko (of.od koleżanki córki Janiny).

Godz. 9.45 + Genowefa i Czesław Żołopa.

Godz. 11.00 – Kaplica w Jasienniku.

Godz. 12.15 + Jan i Stefania Kulik w rocz. śm.

Godz. 12.15 + Marcelina.

Godz. 12.15 + Ks. Stanisław Kolano (of. od pracowników Gminy Krzeszów).

Sobota 26.12. św. Szczepan.

Godz. 8.00 + Józefa Hiszpański w 4r. śm.

Godz. 8.00 + Maria i Stanisław Grom, Bronisława i Jan Derylak.

Godz. 8.00 + za zm. z rodz. Ryczków i Szulców.

Godz. 9.45 O Boże błogosł. dla Fryderyka, Ignacego i Antoniego (of. rodziców).

Godz. 9.45 + Feliks i zm. z rodz. Koguców i Korgolów.

Godz. 9.45 + Wiesława i Stanisław Gorczyca, Krzysztof, zm. z rodz. Brzyskich i Pokorów.

Godz. 11.00 Msza św. w Jasienniku.

Godz. 12.15 + Łucja Zawadzka oraz zm. z rodziny.

Godz. 12.15+ Franciszek Waliałko (of. od Klaudi z narzeczonym).

Godz. 12.15 + Regina, Jan, Gabriel z rodz. Tymofiejewiczów i Biukiewiczów.

Niedziela 27.12. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Godz. 8.00 +Zbigniew Bąk (of. od Małgorzaty Harasiuk).

Godz. 8.00 + Marek Kopacz (of. od rodz. Fusiarz).

Godz. 8.00 +Anna i Maciej Garbacz.

Godz. 9.30 – Msza św. w Jasienniku.

Godz. 11.00 +Ks. Stanisław Kolano (of. od Koła Różańcowego z Krzeszowa).

Godz. 11.00 + Jan w 20r. śm. i Kazimiera w 18r. śm. z rodz. Bartyna.

Godz. 11.00 + Jan w 14r. śm. i Stanisława w 6r. śm. z rodz. Sarzyńskich (of. od wnuków).

Godz. 17.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 13.12.- 20.12.2020.

Niedziela 13.12. – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych.

Godz. 8.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od Róży Różańcowej -Kamionka Dolna).

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od Urszuli Balickiej).

Godz. 8.00 + O Boże błogosł. dla kierowcy i dojeżdżających busem.

Godz. 9.30 + Krupa Maja 2r. śm.

Godz. 9.30 + Rafał, Bartosz Bartyna.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of.od Gołębiowska Dominika).

Godz. 11.00 + Józef Garbacz (of. od rodz. Kurasiewiczów).

Godz. 11.00 + Franciszek Sarzyński, Ewa, Roman, Czesław, Krystyna zm. z rodziny Gołębiowskich.

Godz. 17.00 + O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla nowo-narodzonej Amelki.

Godz. 17.00 Za parafian, Ojca rekolekcjonistę oraz duchowe owoc dla wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach z powodu choroby z prośbą o Boże błogosł. i łaskę powrotu do zdrowia.

Poniedziałek 14.12. Rekolekcje Adwentowe.

Godz. 9.00 – Za parafian.

Godz. 16.30 – Msza św. w Jasienniku.

Godz. 18.00 + Julia Szafran w 17 m-c po śm.

Godz. 18.00 + Roman oraz zam. z rodzimy.

Godz. 18.00 + Aniela Kazanecka w 30 dz. po śm. oraz zmarłych rodziców i teściów.

Wtorek 15.12. Zakończenie Rekolekcji Adwentowych.

Godz. 9.00 – Za parafian.

Godz.16.30 – Msza św. w Jasienniku.

Godz.18.00 + Emil Klekacz w 11m-c po śm.

Godz.18.00 + Józef Garbacz w 7 m-c po śm.

Godz.18.00 + Jan Tutka w rocz. śm. i zmarłych z rodz. Tutków i Łokajów.

Środa 16.12.

Godz. 16.00 Msza św. w parafii Bystre.

Godz. 16.30 + Józef Garbacz (of. Janina Garbacz z Huty Nowej).

Godz. 17.00 – Msza św. Roratnia:

+ Eugeniusz Hasiak (of. od rodz Halistów z Harasiuk).

+ 17.00 + Stanisława Michalczewska w 4 m-c po śm.

Czwartek 17.12.

Godz. 17.00 + Marian Bielica w 10 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Julia Tutka w 2r. śm. (of. od syna z rodziną).

Godz. 17.00 + Henryk Staroniewski w 1r. śm. (of. od rodziny).

Piątek 18.12.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od Danuty i Zbigniewa Sibiga z Niska oraz Marty i Tomasza Hasiak).

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (od Katarzyny Golec z rodziną).

Godz. 17.00 + Patrycja Deryło w 3 m-c po śm.

Sobota 19.12.

Godz. 7.00 Msza św. Roratnia + Stefania Pac w 26r. śm.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk w 4 m-c po śm.

Niedziela. 20.12.

Godz. 8.00 + Genowefa i Eugeniusz Łysikowski.

Godz. 8.00 + Agata Łysowska 13r. śm. i Eleonora Ciosmak zm. z rodz. Nowaków, Łysowskich i Falandyszów.

Godz. 8.00 + O zdrowie i Boże błogosł. na każdy dzien proszą ofiarodawcy Apostolatu MB patronki Dobrej Śmierci.

Godz. 9.30 + Zm. z rodziny Pyć

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od pracowników ZGK w Krzeszowie).

Godz. 11.00 + Janina, Hanna, Józef i Jan Brzyski.

Godz. 11.00 + Jan, Anna, Roman, Stanisław i Krzysztof i zm. z rodz.

Godz. 17.00 + Wanda, Stanisław Bakowscy, Bronisława i zm. z rodz. Pierogów.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 06.12.- 13.12.2020.

Niedziela. 06.12.

Godz. 8.00 + Mikołaj i Agnieszka, Józef i Marianna.

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od pani katechetki).

Godz. 8.00 + Krystyna i Michał Kurzyna

Godz. 9.30 + Antoni Waliłko (of. od rodz. Waliłków).

Godz. 11.00 + Sabina Serafin w 15r. śm.

Godz. 11.00 + Leokadia Kacieja w 2r. śm., Józef w 13r. śm. (of. od córki z rodziną).

Godz. 11.00 + Paweł, Stanisław, Adam, Zofia i Józef Śniosek.

Godz. 17.00 + Marianna, Józef, Stanisława zm. z rodz. Ryczków, Dziurów, Jaskowskich, Kluków i Kudybów.

Poniedziałek 07.12.

Godz. 17.00 + Janina Partyka w 11 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. od Jana).

Godz. 17.00 + Bronisława Jaśkowska (of. od pracowników fizjoterapii -Stalowa Wola).

Wtorek 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Godz. 9.00 + Bronisław Leń.

Godz. 9.00 + Maria Rostkowska, Ewa Wawrzynowicz, Sabina Serafin w 15 r. śm. oraz zm. ks. Stanisław Kolano.

Godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa + Stefania Kowal z Kamionki Dolnej.

Godz.17.00 + Tadeusz Metner ( of. od koleżanek z pracy Krzysztofa).

Środa 09.12.

Godz. 17.00 + Msza św. Roratnia +Bronisława Jaśkowska (of. od pracowników fizjoterapii -Stalowa Wola).

Godz. 17.00 + Roman Hasiak w 24 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od rodz. Hasiak).

Czwartek 10.12.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od Janina Pączka).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń (of. od rodz. Włodarek).

Piątek 11.12.

Godz. 17.00 + Jan Torba w 3 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od rodz. Wołoszynów).

Godz. 17.00 + Maria Kusz.

Sobota 12.12.

Godz. 7.00 Msza św. Roratnia + Maja Krupa w 24 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od rodz. Bochenków).

Godz. 17.00 + Jan Szczębara w 30 dz. po śm.

Niedziela. 13.12. – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych.

Godz. 8.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od Róży Różańcowej -Kamionka Dolna).

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od Urszuli Balickiej).

Godz. 8.00 + O Boże błogosł. dla kierowcy i dojeżdżających busem.

Godz. 9.30 + Krupa Maja 2r. śm.

Godz. 9.30 + Rafał, Bartosz Bartyna.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of.od Gołębiowska Dominika).

Godz. 11.00 + Józef Garbacz (of. od rodz. Kurasiewiczów).

Godz. 11.00 + Franciszek Sarzyński, Ewa, Roman, Czesław, Krystyna zm. z rodziny Gołębiowskich.

Godz. 17.00 + O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla nowo-narodzonej Amelki.

Godz. 17.00 Za parafian, Ojca rekolekcjonistę oraz duchowe owoc dla wiernych, którzy nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach z powodu choroby z prośbą o Boże błogosł. i łaskę powrotu do zdrowia.

Intencje Mszy Świętej w dniach – 29.11.- 06.12.2020.

Niedziela. 29.11.

Godz. 8.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Ślebodów z USA).

Godz. 8.00 + Rozalia Paruch.

Godz. 9.30 + Leon i Czesława w 6r. śm. i zm. z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 11.00 + Za zmarłych członków i zm. z rodzin Apostolstwa MB patronki Dobrej Śmierci.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od parafian).

Godz. 11.00 + Anna Kurzyp w 7r. śm. oraz zm. Franciszek.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 + Józef Bąk w 11r. śm. oraz zm. z rodz. Demidowskich i Bąków.

Poniedziałek 30.11 – św. Andrzeja.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko zakończenie gr.

Godz. 17.00 + Roman Sprysak w 11 m-c po śm.

Godz. 17.00 + za zm. męża Andrzeja i dziadka Andrzeja Pawęska.

Wtorek 01.12.

Godz. 17.00 + Helena Bigos w 2 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od Eli, Darka i Mateusza).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od rodz. Dubielów).

Środa 02.12.

Godz. 17.00 + Msza św. Roratnia.

Godz. 17.00 + Wincenty Nowakowski (of. od sąsiadki Anny).

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk (of. od brata Jerzeg z rodziną).

Czwartek 03.12.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od rodziny Szubartowskich).

Godz. 17.00 + Tadeusz Metner ( of. od Wandy Sieczko z rodziną).

Godz. 17.00 + Stanisława i Andrzej, Eugeniusz, Katarzyna i zm. z rodz. Pawęsków i Urbanów.

Piątek 04.12.

Godz. 17.00 + Bronisława Jaśkowska w 2 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od Róży Różańcowej z Kamionki Dolnej).

Godz. 17.00 + Tadeusz Metner (of. od rodziny Małków i Joników).

Sobota 05.12.

Godz. 7.00 Msza św. Roratnia +Jan Pudełkiewicz (of. od Stowarzyszenia Rotunda).

Godz. 17.00 + Tadeusz Metner (of. od rodz. Pawęsków).

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od rodz. Tarnewskich).

Godz. 17.00 + Ludwika Kasperek w 2 m-c po śm.

Niedziela. 06.12.

Godz. 8.00 + Mikołaj i Agnieszka, Józef i Marianna.

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od pani katechetki).

Godz. 8.00 + Krystyna i Michał Kurzyna

Godz. 9.30 + Antoni Waliłko (of. od rodz. Waliłków).

Godz. 11.00 + Sabina Serafin w 15r. śm.

Godz. 11.00 + Leokadia Kacieja w 2r. śm., Józef w 13r. śm. (of. od córki z rodziną).

Godz. 11.00 + Paweł, Stanisław, Adam, Zofia i Józef Śniosek.

Godz. 17.00 + Msza św. dziękczynna.

Intencje Mszy Świętej w dniach 22.11. – 29.11.2020.

Niedziela. 22.11.

Godz. 8.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od żony).

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Dziewów z USA).

Godz. 8.00 + Jan Bąk, Marian, Zbigniew.

Godz. 9.30 +Leon i Czesława w 6r. śm. i zm. z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 11.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 11.00 + Jan, Anna, Roman, Stanisław, Krzysztof,Jan, Aniela, Krystyna, Monika ++ zm. z rodz. Pokorów, Skubalów, Gorczyców, Gumielów, Jaśkowskich oraz zm. księży i dusze w czyśccu cierpiące.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisława Kolano (of. od rodz. Kowalów).

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of.od rodz. Gławików z Sigiełek).

Poniedziałek. 23.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Tadeusz Metner (of. od rodz. Wójcik).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek w 3m-c po śm.

Wtorek 24.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od rodz. Jaśkowiec).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od Tadeusza z rodziną).

Środa 25.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od Tadeusz z rodziną).

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od Tadeusz Bełzak).

Czwartek 26.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Bronisław i Helena Waliłko (of. od syna z rodzina).

Godz. 17.00 + Józef Ćwikła w 2m-c po śm.

Piątek 27.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. od rodz. Krupów).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od firmy Wik-Trans).

Sobota 28.11.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz ( of. od Jan i Wanda z Biłgoraja).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko ( of. od firmy Wik-Trans).

Niedziela. 29.11.

Godz. 8.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Ślebodów z USA).

Godz. 8.00 + Rozalia Paruch.

Godz. 9.30 + Leon i Czesława w 6r. śm. i zm. z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 11.00 + Za zmarłych członków i zm. z rodzin Apostolstwa MB patronki Dobrej Śmierci.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od parafian).

Godz. 11.00 + Anna Kurzyp w 7r. śm. oraz zm. Franciszek.

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 + Józef Bąk w 11r. śm. oraz zm. z rodz. Demidowskich i Bąków.

Intencje Mszy Świętych dniach od 15.11. do 22.11.2020.

Niedziela. 15.11.

Godz. 8.00 + Julia Łokaj 6r. śm.

Godz. 8.00 + Józef Garbacz 6 m-c.

Godz. 8.00 + Czesław Kruk++ Paulina i Helena Kruk.

Godz. 9.30 + Brzyski Jan, Janina.

Godz. 9.30 + zm. rodziców Janinę i Edwarda Gorczyców ++ Bolesław i Stanisław oraz zm. z rodz. Zwolaków i Serafinów.

Godz. 11.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisława Kolano (of. Maria i Piotr Małek).

Godz. 17.00 + Za Parafian.

Poniedziałek. 16.11.

Godz. 16.30+ Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Kazimiera Czajka (of. od kuzyna z Kanady).

Godz. 17.00 + Patrycja Deryło w 2m-c po śm.

Wtorek 17.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Marian Bielica.

Godz. 17.00 +Antoni Waliłko (of. od rodz. Stoch z Zakopanego).

Środa 18.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. od brata Mieczysława z rodziną).

Godz. 17.00 + Józef Garbacz ( of. od rodz. Waliłków).

Czwartek 19.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. Rozalia Bąk z rodz.).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od Halina i Zbigniew Pucia z rodz.).

Piątek 20.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Krystyna Chrapko w 10m-c. po śm.

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. od Maria i Alan).

Sobota 21.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Szczepan Skakuj w 15r. śm., Katarzyna i Andrzej oraz Anastazja i Wojciech.

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska w 3m-c po śm.

Niedziela. 22.11.

Godz. 8.00 + Eugeniusz Hasiak (of. od żony).

Godz. 8.00 + Zbigniew Bąk (of. od rodz. Dziewów z USA).

Godz. 8.00 + Jan Bąk, Marian, Zbigniew.

Godz. 9.30 +Leon i Czesława w 6r. śm. i zm. z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 11.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 11.00 + Jan, Anna, Roman, Stanisław, Krzysztof,Jan, Aniela, Krystyna, Monika ++ zm. z rodz.Pokorów,Skubalów, Gorczyców, Gumielów, Jaśkowskich oraz zm. księży i dusze w czyśccu cierpiące.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisława Kolano (of. od rodz. Kowalów).

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of.od rdz. Gławików z Sigiełek).

Intencje Mszy Świętych dniach od 01.11.2020 do 08.11.2020.

Niedziela. 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych.

Godz. 8.00 + Celina i Mieczysław Śleboda, Zofia Jan Bojarski, Julia Łysowska.

Godz. 8.00 + Jan Żelazko gr (1)

Godz. 8.00 + Wiktor Dechnik(of. od rodz. Tutka).

Godz. 10.00 +Krystyna Chrapko (of. od kolężanki z pracy córki).

Godz. 10.00 + Maria i Edmund Ramockich, Jan Łazorko, Mieczysława i Michał Łazorko.

Godz. 10.00 + Jan, Stefania, Henryk Nastałów (of. od rodz.).

Godz. 11.00 (kaplica w Jasienniku)

Godz. 12.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od Koła Różańcowego z Podol. Pleb.).

Godz. 12.00 + Stanisława, Jan, ks. FranciszekŁysikowski (of. od rodz.).

Godz. 12.00 + Józef, Antonina, Adam, Zofia Hulak, Jan, Bronisława, ++ Olszowy.

Poniedziałek. 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Godz. 8.00 + Dziękczynna w 70r. ur. Wandy z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.

Godz. 8.00 + Helena Bigos w 30-y dz. po śm.

Godz. 11.00 + Jan Żelazko gr. (poza parafią)

Godz. 11.00 + Maria i Franciszek Grab, Maria, Józefa, Edward, Józefa, Stanisława, Antoni Kłapeć, Zenobia i Marian Sawa.

Godz. 11.00 + Za zm. spoczywających na naszym cmentarzu parafialnym i zm. z naszych rodzin.

Godz. 17.00 Za żyjących parafian o Boże błog. i opiekę oraz o łaskę zdrowia zaś dla zm. o dar nieba.

Godz. 17.00 + Teofil Termena (of. od rodz. Dziedzic). 

Wtorek 03.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józefa Sikora (of. Lucyna i Bogusław Tutka).

Godz. 17.00 +Antoni Waliłko (of. Szwagra Jan z rodz).

Środa 04.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. od pracowników ZGK Krzeszów).

Godz. 17.00 + Antoni Waliłko (of. rodz. Sadowych).

Czwartek 05.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Józefa Sikora (of. od koleżanki Janiny Barnat)

Godz. 17.00 + Teofila Termena (of. Od koleżanki córki Stasisłąwy z pracy).

Piątek 06.11.

Godz. 16.30 + Jan Żelazko gr.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. pracownicy ZGK Krzeszów).

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk.

Sobota 07. 11.

Godz. 16.30 + Janina Partyka 10 m-c

Godz. 17.00 + Za tatę Michał Dyjak, teściów+Władysława+Andrzeja Kołpa i z ich rodz.

Godz. 17.00 + Jan Żelazko gr.

Niedziela. 08.11.

Godz. 8.00 + Jan Żelazko gr.

Godz. 8.00 + Kazimiera Czajka (of. brat z rodz.)

Godz. 8.00 + Za członkinie z Koła Różąncowego z Krzeszowa Górnego, które odeszły do wieczniości.

Godz. 9.30 + Mariaszln Bielica (of. Agnieszka Jonik)

Godz. 11.00 + Z Koła różańcowego z Podol. Plebańskiej

Godz. 11.00 + Za Łysikowskich+Eugeniusz i Genowefa.

Godz. 11.00 + Marek Kopacz 3 m-c.

Godz. 17.00 + Konrad Żołopa 14r. śm.

Intencje Mszy Świętych w dniach od 18.10. do 25.10.2020.

Niedziela 18.10.

Godz. 8.00 + Katarzyna w 4r. śm., Stanisław, Maria, Janina, Zofia i zm. z rodz. Świerszczów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 8.00 – O opiekę MB Różańcowej i potrzebne łaski dla Róży Różańcowej z Kamionki Dolnej.

Godz. 8.00 + Karolina, Mikołaj, Stefania, Jan, Helena i Franciszk, oraz zm. z rodz. Paruchów, Ważnych i Ogryzków.

Godz. 9.30 + Za zm. z rodz. Jakubiec.

Godz. 9.30 + Ludwika i Michał zm. z rodz. Mazurków, Bazanów i Jaśkowskich.

Godz. 11.00 + Wincenty Nowakowski (of. od Szkół i Przedszkola Gminy Krzeszów).

Godz. 11.00 + Monika Czajka (of. od rodz. Skrzypków).

Godz. 11.00 + Władysława i Józef, Maria i Karol oraz Józef.

Godz. 11.00+Czesław Winogrodzki w 11r. śm. i Maria Tracz w 3r. śm., zm z rodziny.

Godz. 17.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mieszkańców Podolszynki Plebańskiej.

Poniedziałek 19.10 .

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. Syn Mirosław z rodz.).

Godz. 17.00 + Jan Józefko.

Godz. 17.00 + Józef Ćwikła w 30-y dz. po śm.

Wtorek 20.10.

Godz. 17.00 +Krystyna Chrapko w 9-y m. po śm.

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk w 2-i m. po śm.

Godz. 17.00 + Włodzimierz Termena (zamordowany przez Niemców w 1942r.).

Środa 21.10.

Godz. 17.00 + Emil Kida w 8-y m. po śm.,

Godz. 17.00 + Edwarda w 1r. śm., Józef oraz Karolina i Jan Zielonka.

Godz.17.00 +Franciszek Kurzanowski w 100-lecia ur. i w 100-ą rocz.śm. jego ojca. + za tragicznie zm. i pomordowanych podczas II wojny światowej i zm. z rodziny.

Czwartek 22.10. wsp. św. Jana Pawła II.

Godz. 17.00 +Wincenty Nowakowski (of. ZGK Krzeszów).

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. ZGK Krzeszów).

Godz. 17.00 + Maria Kasperek.

Piątek 23.10.

Godz. 17.00 + Józefa Sikora ( of. rodz. Kozyrów).

Godz. 17.00 + Zbigniew Bąk ( of. Stanisław Demidowski).

Godz. 17.00 + Marianna Łokaj w 3 rocz. śm., Stanisław w 4 rocz. śm.

Sobota 24. 10.

Godz. 11.00 Dziękczynna w 50 rocz. Sakramentu małżeństwa Ewy i Józefa.

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. ZGK Krzeszów).

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. wnuków i prawnuków).

Niedziela. 25.10.

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od Róży Różańcowej z Kamionki Dolnej).

Godz. 8.00 + Kazimierz i Julianna Łokaj, Krzysztof, Henryk, Jan, Anna Świerszcz.

Godz. 8.00 + Za zm. z rodz. Ryczków i Szulców.

Godz. 9.30 + Dziękczynno-błagalna.

Godz. 11.00 + Bronisław i Bronisława oraz zm. Zygmunta.

Godz. 11.00 + Danuta Staroń w 10 r. śm.

Godz.11.00 + Jan Józefko (of. swatowie z rodziną).

Godz. 17.00 + Agnieszka, Krystyna, Franciszek Broda oraz Genowefa Garbacz.

Intencje Mszy Świętych dniach od 11.10.2020 do 18.10.2020.

Niedziela. 11.10.

Godz. 8.00 + Wincenty Nowakowski (of. od ZEASIP w Krzeszowie).

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od Zarządu Stowarzyszenia).

Godz. 8.00 + Stanisławę i Alfreda, Antoninę i Leona, Kazimierę i Jana, Karolinę i Tomasza, Zbigniew, zm. z rodz. Kazaneckich, Pudełków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 9.30 + Władysławę i Bronisława Kłapeć i zm. z rodz. Szyszków i Kłapciów.

Godz. 9.30 + Kazimierz i zm. rodziców, teściów oraz zm. z rodz. Sieków, Olekrzyków
i zm. Eugeniusza oraz Stanisława.

Godz. 11.00 + Katarzynę Paruch (of. od wnuka Mirosława).

Godz. 11.00 + Anielę i Andrzej Torba.

Godz.11.00 + Marcelina, Michał Golec, Antoni i Stanisława.

Godz. 17.00 + Mikołaj w 8r. po śm. (of. od córki).

Poniedziałek 12.10

Godz. 17.00 + Maja Krupa 22 m-c

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. Stanisław Demidowski z Krakowa)

Godz. 17.00 + Adrian Partyka (of. Siostra Wioletta z rodziną)

Wtorek 13.10.

Godz. 17.00 + Katarzyna Paruch (of. Alina Dudek z rodziną).

Godz. 17.00 + Wincenty Nowakowski (of. Rada Gminy).

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. syn Mirosław z rodziną).

Środa 14.10.

Godz. 17.00 + Józef Garbacz (of. Pracownicy i Zarząd firmy Prim-Bud)

Godz. 17.00 + Monika Czajka (of. Grzegorz i Magdalena).

Godz. 17.00 + Marceli Niedźwiecki w 180 r. urodzin

Czwartek 15.10.

Godz. 17.00 + Emil Klekacz 9 m-c

Godz. 17.00 + Julia Szafran 15 m-c

Godz. 17.00 dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o łaskę zdrowia dla Fabiana

Piątek 16.10. – 42 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Godz. 17.00 + Wincenty Nowakowski (of. Pracownicy ZGK Krzeszów)

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. Pracownicy ZGK Krzeszów)

Godz. 17.00 + Stanisława Michalczewska 2 m-c

Sobota 17. 10.

Godz. 14.00 Msza Św. za noworzeńców, ich rodziców, rodzinę i gości (ślub odbył się 21.04.2020r.)

Godz. 17.00 + Marian Bielica 8 m-c

Godz. 17.00 + Józef Garbacz 5 m-c

Godz. 17.00 + Patrycja Deryło 1 m-c

Niedziela. 18.10.

Godz. 8.00 + Katarzyna w 4 r. śmierci, Stanisław oraz Maria, Janina, Zofia i zm.
z rodziny Świerszczów i dusze w czyśccu cierpiące

Godz. 8.00 + Karolina, Mikołaj, Stefania, Jan, Helena, Franciszek i zm. z rodziny Paruchów, Ważnych i Ogryzków

Godz. 8.00 o opiekę Matki Bożej nad Różą Różańcową z Kamionki Dolnej

Godz. 9.30 + Ludwika i Michał, zm. z rodziny Mazurków, Bazanów i Jaśkowskich

Godz. 9.30 za zmarłych z rodziny Jakubiec

Godz. 11.00 + Wincenty Nowakowski (of. Zespół Obskługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola gm. Krzeszów)

Godz. 11.00 + Monika Czajka (of. Rodzina Skrzypków)

Godz. 11.00 + Władysława i Józef, Maria i Karol

Godz. 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mieszkańców Podolszynki Plebańskiej

Intencje Mszy Świętych dniach od 04.10. do 11.10.2020.

Niedziela 04.10.

Godz. 8.00 + w 4r. taty Stanisława, zm. dziadków Marię i Józefa Termenów++Tomasza i Katarzynę Paruchów (of. córki z rodzinami).

Godz. 8.00 + Wincenty Nowakowski (of. kierowników Jednostek Szkolnych Gminy Krzeszów).

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. Wójt Gminy Krzeszów).

Godz. 9.30 + za zm. rodziców Władysławę i Józefa Łazorko.

Godz. 9.30 + za zm. rodziców Annę, Jozefa Kotyma, wnuka Rafała i Bartosza oraz siostrę Jadwigę, ++ z rodz. Bartynów, Kotymów i Krupów.

Godz. 11.00 + Czesław Sarzyński 5r.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. rodziny Kulik).

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. Pracowników SP w Krzeszowie).

Godz. 17.00 + Aniela+Andrzej Dechnik++Sokalów+Szewców+ Serafinów++Demidowskich oraz +Ryszard Golec.

Poniedziałek 05.10

Godz. 17.00 + Katarzyna Paruch (of. od wnuczki Anety z rodz.).

Godz. 17.00 + Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 + Adrian Partyka w 1r. śm. (of. Matka z rodzeństwem).

Wtorek 06.10.

Godz. 17.00 + Katarzyna Paruch (of. wnuczki Elżbiety z rodz.).

Godz. 17.00 + Monika Czajka (of. od Jan i Teresa z rodz.).

Godz. 17.00 + 2r. śm. Eugeniusz Taras, Aniela, Wojciech (of. Bożena z rodz.).

Środa 07.10.

Godz. 17.00 + Janina Partyka 9 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Monika Czajka (of. Adam z rodz.).

Godz. 17.00 + Bronisław Leń.

Czwartek 08.10.

Godz. 17.00 + Katarzyna Paruch (of. od córki Mari z rodz.).

Godz. 17.00 + Wincenty Nowakowski (of. od rodz. Łebków).

Godz. 17.00 Błagalna o zdrowie na duszy i ciele oraz Boże błogosł. i potrzebne łaski dla chorego męża.

Piątek 09.10.

Godz. 17.00 + Roman Hasiak w 22 m-c po śm.

Godz. 17.00 + Monika Czajka (of. od Sprysak Weronika).

Godz. 17.00 + Mariannę w 8r. po śm. oraz Kazimierza i Władysławę.

Sobota 10. 10.

Godz. 14.00 ŚLUB /Katarzyna Kużanowska – Przemysław Przytuła.

Godz. 17.00 + Karolina Prucnal w 9 m-c po śm. .

Godz. 17.00 + Jan Torba w 30 dz. po śm.

Niedziela. 11.10.

Godz. 8.00 + Wincenty Nowakowski (of. od ZEASIP w Krzeszowie).

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. od Zarządu Stowarzyszenia).

Godz. 8.00 + Stanisławę i Alfreda, Antoninę i Leona, Kazimierę i Jana, Karolinę i Tomasza, Zbigniew, zm. z rodz. Kazaneckich, Pudełków, Szalewiczów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 9.30 + Władysławę i Bronisława Kłapeć i zm. z rodz. Szyszków i Kłapciów.

Godz. 9.30 + Kazimierz i zm. rodziców, teściów oraz zm. z rodz. Sieków, Olekrzyków i zm. Eugeniusza oraz Stanisława.

Godz. 11.00 + Katarzynę Paruch (of. od wnuka Mirosława).

Godz. 11.00 + Anielę i Andrzej Torba.

Godz.11.00 + Marcelina i Michał Golec, Antoni i Stanisława.

Godz. 17.00 + Mikołaj w 8r. po śm. (of. od córki).

Intencje Mszy Świętej w dniach od 27.09. do 04.10.2020.

Niedziela 27.09.

Godz. 8.00 + ks Stanisław Kolano (of. Kółko Różańcowego Podolszynka Plebańska).

Godz. 8.00 + Józef Garbacz (ofiara od pracowników i zarządu firmy Prim Bud).

Godz. 8.00 + za męża Roman Grunt i zmarłych rodziców, Karolinę i Józefa za zmarłych z tych rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 9.30 + za zmarłych rodziców Czesławę i Leona w 4 rocznicę śmierci, za dziadków Marię i Jana, Mariannę i Andrzeja oraz zm. z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 9.30 do MB Ostrobramskiej o zdrowie i błogo. dla wnuków i całej rodziny.

Godz. 11.00 +Wincenty Nowakowski (of. Przewodniczacego rady wraz z Radnymi).

Godz. 11.00 + Franciszek Waliłko (of. córki z rodziną).

Godz. 11.00+ Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 Franciszek Waliłko (of. pracownicy SP. W Krzeszowie).

Poniedziałek 28.09.

Godz. 18.00 + Józef Garbacz (of. Pracownicy Zarządu firmy Prim Bud)

Godz. 18.00 + Klementyna+Jan Baran (of. siostrzenica).

Wtorek 29.09.

Godz. 18.00+ Irena Gloc (r. śm).

Godz. 18.00 + Za mamę Henrykę w 9r. śm+ tatę Ryszarda Cismak +dziadków Stanisław 44 r. śm. Babcię Agatę Łysowskich+Anielę Łatą.

Godz. 18.00 + Za parafian o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, a dla zm. o dar nieba.

Środa 30.09.

Godz. 18.00+ Jan Demidowski 17m-c.

Godz. 18.00 + Antoni Waliłko 4m-c.

Godz. 18.00 + za parafian o Boże błogosławieństwo dla żyjących, a dla zmarłych o łaskę nieba.

Pierwszy Czwartek m-ca 01.10.

Godz. 18.00+ Roman Sprysak 9 m-c.

Godz. 18.00 + Kazimiera i Jan.

Godz. 18.00 + Dziękczynna za dar powołania do kapłaństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla naszych pasterzy.

Pierwszy Piątek m-ca 02.10.

Godz. 16.00 Dziękczynna-błagalna o łaskę zdrowia z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla syna.

Godz. 18.00 +Wynagradzająca za grzechy rodzinie.

Godz. 18.00 + Wincenty Nowakowski (of. od kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie).

Godz. 18.00 + Marek Kopacz 2m-c.

Pierwsza Sobota m-ca 03.10.

Godz. 18.00 + Katarzyna Paruch (of. wnuczki Justyny z rodziną).

Godz. 18.00 + Urszula Bielica 10r.++ Bieliców+ Karczmarczyków+Koguców.

Niedziela. 04.10.

Godz. 8.00 + w 4r. taty Stanisława, zm. dziadków Marię i Józefa Termenów++Tomasza i Katarzynę Paruchów (of. córki z rodzinami).

Godz. 8.00 + Wincenty Nowakowski (of. kierowników Jednostek Szkolnych Gminy Krzeszów).

Godz. 8.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. Wójt Gminy Krzeszów).

Godz. 9.30 + za zm. rodziców Władysławę i Józefa Łazorko.

Godz. 9.30 + za zm. rodziców Annę, Józefa Kotyrna, wnuka Rafała i Bartosza oraz siostrę Jadwigę, ++ z rodz. Bartynów, Kotyrnów i Krupów.

Godz. 11.00 + Czesław Sarzyński 5r.

Godz. 11.00 + Ks. Stanisław Kolano (of. rodziny Kulik).

Godz. 17.00 + Franciszek Waliłko (of. Pracownicy SP w Krzeszowie).

Godz. 17.00 + Aniela+Andrzej Dechnik++Sokalów+Szewców+ Serafinów++Demidowskich oraz +Ryszard Golec.

Intencje Mszy Świętej w dniach od 20.09. do 27.09.2020.

Niedziela 20.09.

Godz.8.00 + Aleksander i Maria Falandysz.

Godz.8.00 + Wincenty Nowakowski od pracowników Urzędu Gminy.

Godz. 8.00 +Katarzyna Paruch (of. syn Marian z rodziną).

Godz.9.30 zdrowie i błogosławieństwo dla syna, córki, męża i teściowej i całej rodziny.

Godz. 9.30 Nowenna (7) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Godz.11.00 + 13r. ojca Józef Kowal, mamę Ninę i brata Wiesława.

Godz.11.00 + Emil Kida (of. przyjaciół córki.)

Godz.11.00 + Ks. Stanisława Kolano (of. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej w Krzeszowie Górnym).

Godz. 17.00 + Henryk, Czesław, Józef i Katarzyna Łoś.

Godz. 17. 00 + Józefko Jan 30 dzień po. śm.

Godz. 17.00 + ojciec Zbigniew Chaim oraz Stefania Zegar.

Poniedziałek 21.09.

Godz.18.00 + Krystyna Chrapko 8 m-c.

Godz. 18.00 + o Boże błogosławieństwo o zdrowie i potrzebne łaski dla wnuków.

Godz.18.00 + Maria Kasperek.

Wtorek 22.09.

Godz.18.00 Nowenna (9) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Godz.18.00 + Emil Kida (ofiara od Druchów OSP Krzeszów).

Godz.18.00 + zmarłych rodziców z rodziny Demidowskich Karola i Maria, z rodz. Szczębarów Piotra i Ewy, z rodz. Ryczków Aniela i Michała i brata Jana.

Środa 23.09.

Godz. 18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla ks. proboszcza z okazji ur. (of. od rodz. Częścik z Lipska).

Godz.18.00 + Emil Kida od syna Arkadiusza z rodz.

Godz. 18.00 + Leonard Igras w 2 rocz. śm.

Czwartek 24.09.

Godz.18.00 za parafian.

Godz. 18.00 + Emil Kida 7 m-c po śmierci .

Godz. 18.00 + Jan Mołdoch 6 rocznica po śmierci.

Piątek 25.09.

Godz. 17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Godz. 17.00 + Marian Golec of. Matki

Godz. 17.00 + Rozalia Paruch

Sobota 26.09.

Godz. 18.00 + Krystian Golec (ofiara od matki).

Godz. 18.00 + Wincenty Nowakowski (ofiara od wnuka Tomasza).

Niedziela. 27.09.

Godz.8.00 + ks Stanisław Kolano of. Kólko Rózańcowego Podolszynka Plebańska.

Godz. 8.00 + Józef Garbacz ofiara od pracowników i zarządu firmy Prim Bud.

Godz.8.00 + za mężą Roman Grunt i zmarłych rodziców, Karolinę i Józefa za zmarłych z tych rodzin oraz dusze w czyścu cierpiące

Godz.9.30za zmarłych rodziców Czesława i Leona w 4 rocznicę śmierci, za dziadków Marię i Jana, Mariannę i Andrzeja oraz zm. Z rodz. Pyciów i Kargolów.

Godz. 9.30 do MB Ostrobramskiej o zdrowie i błogosławieństwo dla wnuków i całej rodziny.

Godz.11.00 +Wincenty Nowakowski (of. Przewodniczacego rady wraz z Radnymi).

Godz.11.00 + Franciszek Waliłko (of. Od córki z rodzną).

Godz.11.00+ Eugeniusz Hasiak.

Godz. 17.00 Franciszek Waliłko (of. pracownicy SP. W Krzeszowie).

Intencje Mszy Świętej w dniach od 13.09.2020 do 20.09.2020

Niedziela 13.09

Godz.8.00 + Katarzyna Paruch of. od wnuka Stanisław z rodziną.

Godz.8.00 + Monikę Czajkę aby dobry Bóg przyjął ją do Królestwa Bożego.
(of. sąsiadka)

Godz. 8.00 + Katarzynę Paruch of. rodz. Szydłowskich.

Godz. 9.30 + Józefę Jaśkowską (of. od pracowników OSM w Stalowej Woli)

Godz.11.00 + Wincenty Nowakowski of. OSP Krzeszów

Godz.11.00 + ks. Stanisław Kolano (of. dyrekcja szkoły nauczyciele pracownicy szkoły podstawowej w Krzeszowie)

Godz. 11.00 + Rodziców Teofila, Mieczysława Wojtaś (of. rodzina)

Godz.13.00 +Komanowa Góra: +rodziców Janinę i Wincentego Nowakowskich,

zięcia Marka Ciryt, Jana Aniela Nowakowskich, Rozalia Gorczyca

Godz. 13.00 zm. męża Andrzeja

Godz. 17.00 W 45 rocznicę małżeństwa Teresy i Ryszarda o zdrowie opiekę, Boże Błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.

Poniedziałek 14.09

Godz.18.00 + Julia Szafran 14m-c

Godz.18.00 + Czesław Paruch 2r.

Godz.18.00 + Nowenna (1) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Wtorek 15.09

Godz.18.00 + Emil Klekacz 8 m-c

Godz.18.00 + Józef Garbacz 4m-c

Godz.18.00 + Nowenna (2) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Środa 16.09.

Godz.18.00 + Emil Kida (of. wnuk Wojciech z rodziną).

Godz.18.00 + Kazimierz Pryszcz 10r. śm.

Godz.18.00 – Nowenna (3) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Czwartek 17.09

Godz.18.00 +Marian Bielica 7m-c.

Godz.18.00 + Stanisława Michalczewska 30 dzień.

Godz.18.00 + Nowenna (4) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Piątek 18.09

Godz.18.00 +Wincenty Nowakowski (of. Dyrektor i pracownicy GOK).

Godz.18.00 + Andrzej, Bronisława Gorczyca (of. dzieci).

Godz.18.00 + Nowenna (5) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Sobota 19.09

Godz.18.00 + za tatę Antoniego Kucharzak w 8r.

Godz.18.00 +Zbigniew Bąk 1 m-c po śm.

Godz.18.00 + Nowenna (6) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Niedziela 20.09

Godz.8.00 + Aleksander i Maria Falandysz.

Godz.8.00 + Wincenty Nowakowski od pracowników Urzędu Gminy

Godz. 8.00 +Katarzyna Paruch (of. syn Marian z rodziną)

Godz.9.30 o zdrowie i błogosławieństwo dla syna, córki, męża i teściowej i całej rodziny

Godz. 9.30 Nowenna (7) Przebłaganie za grzechy własne i narodu polskiego, przeciwko dziesięciu przykazaniom Bożym.

Godz.11.00 + 13r. Ojca Józef Kowal mamę Ninę i brata Wiesława

Godz.11.00 + Emil Kida (of. przyjaciół córki.)

Godz.11.00 + Ks. Stanisława Kolano (of. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej w Krzeszowie Górnym).

Godz.17.00 + Henryk Czesław, Józef i Katarzyna Łoś.

Godz.17.00 +Józefko Jan 30 dzień po. śm.